ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

12 oktober 1999 nr. 99/173

helft deelnemers aan regeling experimenten activering uitkeringsgelden stroomt door naar gewone baan

meer dan de helft van de ruim 21.500 langdurig werklozen die hebben deelgenomen aan de regeling experimenten activering uitkeringsgelden (de voormalige melkert-2 regeling) heeft na afloop werk gevonden. dat blijkt uit de evaluatie van de regeling die door het onderzoeksbureau regioplan in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is verricht. minister de vries, die het onderzoek heeft aangeboden aan de tweede kamer, noemt de regeling een succes.

de regeling liep van 1995 tot 1999 en was bedoeld voor mensen die al langer dan een jaar werkloos waren en een bijstandsuitkering ontvingen (abw, ioaw of ioaz). met de inzet van uitkeringsgelden mochten 20.000 werkervaringsplaatsen worden gecreëerd bij werkgevers (via doorstroomprojecten) en in speciale werkervaringsprojecten. de plaatsen werden gedurende maximaal twee jaar gesubsidieerd. dat er uiteindelijk ruim 1500 mensen meer konden worden geplaatst, komt doordat de subsidieduur per plaats gemiddeld minder dan een jaar per deelnemer bedroeg.

het merendeel van de deelnemers vond een instroom- of werkervaringsplaats bij een reguliere werkgever. daarnaast werden mensen geplaatst in ‘nieuw-werkprojecten’, zoals dienstenwinkels (schoonmaak- en klussendiensten voor particulieren). over het algemeen bleek het vaak moeilijk om dergelijke projecten te starten vanwege de hoge investeringskosten. de projecten werden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gemeenten, arbeidsvoorziening en particuliere intermediairs.

van de deelnemers stroomde 55 procent direct door naar een gewone baan. na een half jaar was het percentage opgelopen tot 59. van de deelnemers was 44 procent van allochtone afkomst. de gemiddelde leeftijd was laag: 68 procent was jonger dan 35 jaar. opvallend was het relatief grote aantal deelnemers dat al langer dan 3 jaar werkloos was.

de regeling is inmiddels opgenomen in de wet inschakeling werkzoekenden (wiw).

Deel: ' Helft deelnemers Activering Uitkeringsgelden stroomt door '
Lees ook