Nieuw-Vlaamse Alliantie


Helft fondsen voor bestaanszekerheid handelt onwettig (19/02/03)

Vorige donderdag vroeg N-VA-kamerlid Danny PIETERS aan minister van Arbeid Onkelinx hoeveel fondsen voor bestaanszekerheid voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake open boekhouding en activiteitenverslag. De minister had er geen flauw benul van: de zaak moest eerst grondig onderzocht worden vermits kabinet noch administratie over gegevens beschikten. Na vijf dagen kon de minister vandaag eindelijk een antwoord geven: de situatie is desastreus, de helft van de fondsen is volstrekt niet in orde met de wet.

Fondsen voor bestaanszekerheid zorgen voor allerhande bijkomende sociale voordelen voor de werknemers. Ze worden opgericht door paritaire comités, waarin per sector de werkgevers en de vakorganisaties vertegenwoordigd zijn. Omdat in het verleden al wel eens iets misging met het geld van de fondsen, werden in 1999 duidelijke verplichtingen opgelegd inzake het neerleggen van jaarverslagen, rekeningen en accountants -of revisorsverslagen. Deze moeten bij de paritaire comités worden ingediend en worden neergelegd op het Ministerie van Arbeid.

Blijkbaar was het een hele klus voor het ministerie om te tellen hoeveel van de 166 fondsen aan hun wettelijke verplichtingen voldeden, niemand op kabinet of ministerie had ooit de moeite genomen om dit na te gaan. Conclusie: voor het jaar 2002 is er nog geen enkel document neergelegd. Voor de jaren 2000 en 2001 had juist de helft (83) van de fondsen verslagen en rekeningen neergelegd.

Elke ondernemer die zijn boekhoudkundige verplichtingen zou miskennen, wacht grote problemen. Niet zo voor de fondsen voor bestaanszekerheid, er wordt zelfs geen controle uitgevoerd. Nochtans gaat het hier om geld van en voor de werknemers dat geenszins moet dienen voor syndicale activiteiten zodat elke geheimhouding van vakbondszijde misplaatst is. De controle op de fondsen wordt ook niet echt door de paritaire comités verricht aangezien deze doorgaans bevolkt worden door dezelfde mensen die in de fondsen de lakens uitdelen. Wat de rol van de revisoren en accountants betreft, blijft het gissen, als er al een beroep op gedaan wordt.

De N-VA verwijt de regering grote laksheid in dit dossier. De partij eist een kordaat optreden tegen de nalatige fondsen. De N-VA gaat in elk geval verder met het uitspitten van de mistoestanden. Het is overduidelijk dat de fondsen voor bestaanszekerheid niet langer in aanmerking komen om nog nieuwe wettelijke taken te krijgen, zoals de regering deze bvb. voorziet voor de aanvullende pensioenen.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Danny Pieters, N-VA-kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Helft fondsen voor bestaanszekerheid handelt onwettig in Vlaanderen '
Lees ook