NFO TRENDBOX BV

'Waar is de schuilkelder?'

'Waar is de schuilkelder?'

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking vindt het belangrijk dat er een openbare schuilkelder in de omgeving aanwezig is. Dit percentage, dat twee weken na de aanslagen in de Verenigde Staten is gemeten, is ruim 5% hoger in vergelijking met 1999. Dat blijkt uit een onderzoek dat marktonderzoekbureau NFO Trendbox heeft uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 500 personen in de leeftijd van 16 jaar en ouder. Het onderzoek betrof een herhaling van een meting uit 1999.

Binnen de Randstad zijn nadrukkelijk meer inwoners die belang zijn gaan hechten aan schuilkelders. Vond in 1999 nog 43% van de ondervraagden in de regio Amsterdam, Rotterdam of Den Haag het belangrijk om een schuilkelder in de omgeving te hebben, na de gebeurtenissen op 11 september is dit aantal gestegen tot maar liefst 66%. Andere groepen die een toename laten zien, zijn: 25 tot 49 jarigen (van 41% naar 50%), vrouwen (van 53% naar 61%) en grotere gezinnen (van 45% naar 55%). Opmerkelijk genoeg laten de senioren een daling zien. In 1999 vond 51% van de 65-plussers het belangrijk om een schuilkelder in de omgeving te hebben; momenteel is dit gedaald naar 43%.

Bijna 15% van de Nederlanders verwacht ooit weleens gebruik te moeten maken van een openbare schuilkelder. Binnen de Randstad ligt dit percentage hoger: ruim twee van de tien randstedelingen is er bang voor om ooit de toevlucht tot een schuilkelder te moeten zoeken. Eenderde van de Nederlandse bevolking staat in dubio. Kan of durft, met andere woorden, niet aan te geven of men al dan niet van een schuilkelder gebruik zal moeten maken. Overigens verwacht de meerderheid (70%) van de Nederlanders die denken ooit weleens gebruik te moeten maken van een schuilkelder, dat dit pas in de toekomst nodig zal zijn.

Evenals in 1999 is 12% van de Nederlanders in de veronderstelling dat openbare schuilkelders in hun woonplaats aanwezig zijn, terwijl ruim 50% hier geen idee van heeft. Bij een oorlog of calamiteit, weet 11% daadwerkelijk een schuilkelder te vinden, hetgeen ongewijzigd is gebleven ten opzichte van 1999. Ondervraagden in de leeftijd van 35 t/m 64 jaar, mannen en inwoners van de zuidelijke provincies scoren, net als in 1999, hoger in dit verband. Overigens denkt 60% dat er geen nieuwe openbare schuilkelders meer worden gebouwd in Nederland. Eenderde moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Beide resultaten wijken niet af van de 1999-meting.

Met name de lokale overheid (gemeente/deelraden) vond en vindt men verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie omtrent de locatie van schuilkelders: ruim driekwart van de Nederlanders was en is deze mening toegedaan. Ongeveer 20% vindt de overheid verantwoordelijk voor dergelijke informatie, een daling van 6% ten opzichte van 1999.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NFO TRENDBOX B.V.
telefoon 020 - 669 44 14

Lex de Witt
lex.dewitt@nfoeurope.com

Of een bezoek brengen aan onze website: www.trendbox.nl


04 okt 01 15:55

Deel: ' Helft Nederlandse bevolking wil schuilkelder '
Lees ook