Internet Society Nederland

Nieuws

24 november 1999

Helft van alle Nederlanders op internet
Volgend jaar nog 18 procent erbij


- 24 november 1999 -

Trefwoorden: internet, gebruik, enquête

Tijdens de derde Algemene Leden Vergadering van Internet Society Nederland zijn de eerste resultaten van een lopend grootschalig onderzoek naar het gebruik en de verwachtingen van internet onder de Nederlandse bevolking bekend gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat al 51% van de Nederlanders gebruik maakt van email en/of andere internettoepassingen. De lancering van gratis internet lijkt te hebben geleid tot een grote toename van het aantal internetters in Nederland. Van de mensen die nog niet online zijn, heeft een derde de intentie om in het komend jaar een email- of internetaansluiting te nemen. Dit betekent dat naar verwachting over een jaar tegen de 70% van de bevolking online zal zijn. Op dat moment is ook in Nederland de informatiemaatschappij een feit.

Het onderzoek is in de laatste week van oktober uitgevoerd door het adviesbureau M&I/PARTNERS in samenwerking met Intomart. 1376 Nederlands werden ondervraagd.

Niet alleen bereikt Nederland in een uniek tempo de hoogste penetratiegraad in de wereld, ook zijn een aantal andere resultaten opmerkelijk. Internet blijkt vooral een medium voor het verzamelen en uitwisselen van informatie en voor het onderhouden van contacten. Ruim 30% van de online zijnde Nederlanders gebruiken internet en email voor deze doeleinden. E-commerce (zoeken van aanbiedingen en aangaan van transacties) daarentegen wordt nog slechts mondjesmaat gebruikt. Nog geen 3 procent van de Nederlanders noemt deze toepassing. Internet en email worden ook vrijwel niet gebruikt voor vermaak en ontspanning. Slechts 7% van de ondervraagden geeft aan dat dit de belangrijkste toepassingen zijn. Ook dat is tegen de eerdere verwachtingen.

Onderzocht is wat in de ogen van het publiek de belangrijkste kenmerken van internet zijn. Bovendien is nagegaan wat de profielen zijn van degene die juist wel, niet of nog niet van het Internet of e-mail gebruik maken. De belangrijkste redenen om niet online te zijn hebben te maken met het feit dat men geen voordelen ziet, de technologie te complex vindt en vooral dat men de kosten in het algemeen, en de kosten van het gebruik van telefoonlijnen in het bijzonder, te hoog vindt. Men begrijpt dus heel goed dat 'gratis internet' uit de recente media campagnes van accessproviders niet gratis is. De angst dat niet goed wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens en angst voor junk mail speelt ook een rol, zo blijkt uit de enquête.

De kenmerkende internetters leveren, in vergelijking met degenen die nog niet online zijn, weinig verrassingen op: ze hebben een hoger opleidingsniveau, ze hebben een baan of studeren, zijn jonger dan mensen die deze technologieën niet gebruiken, beschikken over een uitgebreider sociaal netwerk en mannen gebruiken internet vaker en intensiever dan vrouwen. De genen die zeggen binnen het komend jaar gebruik te gaan maken van e-mail of internet, hebben meer mensen in hun kennissenkring die al online zijn dan de overige achterblijvers.

De niet online zijnde Nederlanders die kennis willen maken met internet zijn meer geïnteresseerd in Web-TV, dan in publieke internet terminals. Daaruit mag overigens niet worden geconcludeerd dat Web-TV een effectief instrument is om niet online zijnde Nederlanders te stimuleren internet te gaan gebruiken. Geïnteresseerden in Web-TV beschikken vaak al over een PC, maar zien het kennelijk als een handige instrument erbij voor in de huiskamer.

In Januari komen de resultaten van het totale onderzoek beschikbaar. Het onderzoek wordt gefinancierd door EZ/V&W, PinkRoccade, NL-Tree, KPN, Worldcom en Ericsson.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Jan Prins, email: jan@isoc.nl

Directeur beleid, 06-50637235 of 070-3140382

Jaap Bloem, email: bloem@isoc.nl

Manager Marketing en Communicatie, 06-55306456 of 070-3140382

Pieter Weeder, emai: weeder@mxi.nl

Partner M&I/PARTNERS, 033-4220220

Internet Society Nederland
Auteur: Christine Kersten

Deel: ' Helft van alle Nederlanders op internet '
Lees ook