FietsRAI


IN SPANJE HELMPLICHT VOOR FIETSERS februari/2000 400

Onder groot protest van de Spaanse belangengroep voor fietsers Amics de la Bici is in Spanje een helmplicht voor fietsers ingevoerd. De helmplicht is onderdeel van een wet die het verkeer veiliger moet maken voor fietsers.
Naast de helmplicht, die overigens alleen buiten de bebouwde kom geldt, hebben Spaanse fietsers voortaan geen voorrang meer op kruisingen, is reflecterende kleding verplicht bij slecht zicht en is fietsen op belangrijkere provinciale wegen voortaan verboden. De Spaanse belangengroep Amics de la Bici roept fietstoeristen op Spanje te mijden uit protest tegen de wet.
Het wetsvoorstel, dat eind '99 werd aangenomen, werd twee jaar geleden ingediend. De Spaanse parlementariërs kregen sindsdien wat de helmplicht betreft ongevraagde adviezen uit de hele wereld. Met name de European Cyclist Federation (ECF) maakte zich boos over de voorgenomen maatregel. Uit Australische ervaringen blijkt namelijk dat mensen minder gaan fietsen wanneer een helmplicht geldt. Bovendien is het effect op de verkeersveiligheid lang niet zo groot als verwacht mag worden. Ondanks de inspanningen van zowel de ECF als Amics de la Bici namen de Spaanse parlementariërs de voorgestelde wet vrijwel ongewijzigd aan. De belangengroeperingen kregen wél voor elkaar dat er binnen en buiten het parlement een flinke discussie ontstond. Zelfs de belangrijkste voorstander van de helmplicht, de socialist Javier Paniagua, moest publiekelijk erkennen dat het dragen van een fietshelm geen invloed zal hebben op het áántal ongelukken, maar slechts op de ernst van het letsel.

Deel: ' Helmplicht voor fietsers in Spanje '
Lees ook