Help de specialisten van de toekomst


Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in gevaar

BRAINPORT EINDHOVEN, 20160115 -- Kikidio biedt met zijn deeltijd plusklassen en erkend voltijd basisonderwijs al ruim 12 jaar maatwerkoplossingen voor hoogbegaafde kinderen uit de wijde omgeving van Brainport Eindhoven. De opgebouwde expertise is uniek in Nederland. Toch bekostigt de overheid Kikidio (nog) niet, ondanks de aandacht voor Passend Onderwijs. Ouders betalen daarom bijna 11 duizend euro schoolgeld per jaar om hun hoogbegaafde kinderen onderwijs te bieden dat daadwerkelijk bij hen past. Een forse drempel. Door de financiële crisis is het aantal leerlingen dan ook sterk teruggelopen. Kikidio heeft flink in de kosten gesneden –zo werken de teamleden al ver beneden het cao-niveau– en veel meer bezuinigingen zijn onverantwoord.

Kikidio dreigt om te vallen
Om te voorkomen dat Kikidio omvalt is Kikidio een brede campagne gestart richting politiek, onderwijs- & zorginstellingen, bedrijven en particulieren. Loes Ypma (lid Tweede Kamer) heeft naar aanleiding van ons bericht al schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Dekker in aanloop naar het debat over Passend Onderwijs dat de vaste commissie voor OCW woensdag 20 januari met hem voert.

Extra hulp is nodig
Hoogbegaafde kinderen denken en leren anders. Zeker als ze ook nog kampen met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, faalangst of dyslexie, zoals in onze regio relatief vaak voorkomt. In het reguliere onderwijs lopen ze vaak vast, veranderen ze in onderpresteerders of komt een hoogbegaafd kind zelfs thuis te zitten. Zo gaat het toptalent van de toekomst verloren. De briljante specialisten met juist die eigenschappen die onze samenleving in de toekomst zo hard nodig heeft.

Staatsecretaris Dekker heeft beleid aangekondigd dat overheidsfinanciering van initiatieven als Kikidio in de toekomst mogelijk maakt. Dat verlaagt de financiële drempel voor ouders een stuk, waardoor het aantal leerlingen zonder meer zal toenemen. De verwachting is echter dat deze financiering pas in het schooljaar 2017-18 van start zal gaan. Tot die tijd is extra geld of lastenverlichting nodig om maatwerkoplossingen voor hoogbegaafde kinderen te kunnen blijven bieden.


Deel: ' Help Kikidio de specialisten van de toekomst te blijven ondersteunen '
Lees ook