Persbericht


Amsterdam, 5 oktober 1999

Helpdesk Gezondheid Werk en Verzekeringen adviseert startende ondernemers met arbeidshandicap

Vanaf 7 oktober kunnen mensen met een arbeidshandicap die van plan zijn een eigen bedrijf te starten bij de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen terecht voor informatie en advies over het afsluiten van particuliere verzekeringen, over de sociale zekerheidswetgeving en over speciale startersregelingen waarop een beroep gedaan kan worden.

Daarnaast zal de Helpdesk gericht doorverwijzen naar instanties die specifieke informatie bieden aan zelfstandig ondernemers met een arbeidshandicap. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 12.00 tot 20.00 uur op telefoonnummer (020) 589 18 18.

Reële optie

Uit een onderzoek van het onderzoeksbureau EIM blijkt dat voor een aanzienlijke groep mensen met een arbeidshandicap het oprichten van een eigen bedrijf een reële optie is. Voor een aantal van hen biedt het ondernemerschap zelfs voordelen ten opzichte van het verrichten van arbeid in loondienst, omdat ze vanuit huis kunnen werken, zelf de werktijden kunnen bepalen en ondersteund kunnen worden door mensen in hun eigen werkomgeving. De informatie die voor hen van belang is voor het oprichten van een bedrijf, is echter versnipperd, waardoor de meesten niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en knelpunten.

Daarnaast hebben mensen met een arbeidshandicap vaak problemen met het afsluiten van verzekeringen. De helpdesk zal daarom ook knelpunten inventariseren die startende ondernemers met een arbeidshandicap ondervinden en deze onder de aandacht brengen van de betrokken instanties.

De Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is een activiteit van het Breed Platform Verzekerden en Werk en wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Breed Platform Verzekerden en Werk is een non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij werk en verzekeringen door gezondheidsproblemen. Het platform vertegenwoordigt een groot aantal patiënten en consumentenorganisaties.

Het project startende ondernemers met een handicap is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nationale Commissie Chronisch Zieken in samenwerking met het Breed Platform Verzekerden en Werk.

Deel: ' Helpdesk adviseert starters met arbeidshandicap '
Lees ook