Helpdesk voor familie van allochtone schizofreniepatiënten


UTRECHT, 20120402 -- Schizofrenie komt relatief vaak voor onder allochtonen. Toch komt deze groep schizofreniepatiënten vaak te laat in beeld bij behandelaars, met alle gevolgen van dien. Vanaf 4 april 2012 kunnen familieleden van allochtone schizofreniepatiënten daarom terecht op www.mikadohelpdesk.nl. De Helpdesk biedt cultuursensitieve informatie, ervaringsverhalen, filmpjes en brochures over schizofrenie (en andere gezondheidsthema’s). Ook kunnen familieleden voor advies terecht bij de gratis informatielijn van de Mikado Helpdesk.

‘Contact gewenst’
Contact met zorgverleners en contact met lotgenoten is erg belangrijk, ook voor familie van patiënten met schizofrenie of psychose. Allochtonen zijn vaak minder bekend met de ziekte schizofrenie en haar symptomen. Het kan zijn dat familieleden de hulpverlener niet vertrouwen of dat zij zich schamen.  Daarom staan ervaringsverhalen centraal op de Mikado Helpdesk. Door veel van de informatie in woord en beeld door lotgenoten te laten vertellen, kunnen bezoekers van de Helpdesk op cultuursensitieve en persoonlijke wijze contact maken met lotgenoten en leren over de ziekte. Zo herkennen zij hun eigen situatie eerder, merken ze dat zij niet de enigen zijn die te maken hebben met deze ziekte en zullen zij eerder open staan voor hulpverlening.

Samenwerkingsverband
Voor het Helpdeskthema schizofrenie werkt Mikado nauw samen met Ypsilon, vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, en Indigo Utrecht, een ggz-instelling die onder meer familiecoaching biedt. Voor de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van cultuursensitieve voorlichting en advies over schizofrenie, ontvangt dit samenwerkingsverband subsidie van ZonMw, vanuit het programma ‘Zorg voor Beter.’

Meer informatie:
Zie www.mikadohelpdesk.nl


Deel: ' Helpdesk voor familie van allochtone schizofreniepatiënten '
Lees ook