expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: BENOEMING HENDRIKX

PERSBERICHTNR. 99/037 Den Haag 12 februari 1999

BENOEMING HENDRIKX TOT VOORZITTER WAARDERINGSKAMER

Staatssecretaris Vermeend van Financiën heeft op 12 februari 1999, mr. J.A.M. Hendrikx (57), Commissaris der Koningin van Overijssel, benoemd tot nieuwe voorzitter van de Waarderingskamer. De benoeming gaat - met terugwerkende kracht - in op 1 januari 1999. De heer Hendrikx volgt hiermee drs. L.M.L.H.A. Hermans op. De heer Hermans vervulde deze functie, als Commissaris der Koningin van Friesland, totdat hij op 3 augustus 1998 werd benoemd tot Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan dat belast is met het toezicht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) door gemeenten.
In het kader van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken getaxeerd. De waardegegevens worden gebruikt bij de heffing van inkomstenbelasting (huurwaardeforfait), vermogensbelasting (eigen-woningwaarde), waterschapsomslag gebouwd en gemeentelijke
onroerende-zaakbelastingen.
Eerdere voorzitters van de (voorlopige) Waarderingskamer zijn geweest W. Meijer, destijds CdK van Drenthe en J.C.J. Lammers, destijds CdK van Flevoland.

Woordvoerder: ir. N.M. Zoon
Tel.nr.: 070 - 342 8124


12 feb 99 12:21

Zoekwoorden:

Deel: ' Hendrikx nieuwe voorzitter Waarderingskamer '
Lees ook