Scan van HinT officieel in gebruik Wethouder Huitink spreekt de genodigden toe. Vrijdagmorgen 9 juli nam wethouder Theo Huitink in aanwezigheid van genodigden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Scan van HinT in gebruik. Hiervoor werd vanuit Den Haag een subsidie van ƒ 80.000,= verstrekt.

HinT (Hengelo's Informatie Team sociale voorzieningen) zette hiermee een kroon op het vele voorbereidende werk van enige jaren. Hengelo was in 1995 voortvarend te werk gegaan met de oprichting van een mobiel team, dat tot doel kreeg het rechtmatig gebruik van regelingen en subsidies te stimuleren en niet-gebruik daarvan tegen te gaan. Het mobiele team werd uiteindelijk HinT gedoopt.

Medewerkers van de gemeente Hengelo en de stichting Teleport Twente opperden de mogelijkheid een computer in te zetten bij het werk van het mobiele team. Met behulp van TriMM interactieve media BV te Enschede werd daartoe een ontwerp geformuleerd. Trimm stelde voor om met behulp van een WindowsNT server een gesloten systeem te ontwikkelen waarin alle persoonlijke gegevens en berekeningen opgeslagen kunnen worden. Dit voorstel werd door de werkgroep overgenomen. Het systeem is daardoor alleen voor het HinT-team toegankelijk via hun laptop en de nodige wachtwoorden.

Ontwerper Eric Kramer lichtte bij de ingebruikneming de werking van de scan toe.

Ontwerper Eric Kramer ligt het gebruik van de scan toe. Stap voor stap voert de scan de gebruiker door invul- en berekeningsdelen en presenteert bij iedere stap een conclusie aangaande het nut van het doorgaan met het invullen. Nadat de benodigde informatie is ingevoerd, geeft het systeem aan of er recht is op huursubsidie, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen en ook of gebruik van plaatselijke minimaregelingen mogelijk is (bijv. gratis lidmaatschap van een sportclub).

De gemeente Hengelo is eigenaar van het ontwerp en de uitvoering van de Scan, maar wil deze kennis graag met geinteresseerde gemeenten en instellingen delen. Daartoe kan contact worden opgenomen met dhr. H. Rupert, hoofd van de sector Sociale Zaken van de gemeente Hengelo.

Deel: ' Hengelo neemt Scan van HinT officieel in gebruik '
Lees ook