NCD

Henk Don presenteert de nieuwste macro-economische vooruitzich

Op donderdag 20 juni 2002 zal Henk Don, directeur Centraal Planbureau, de nieuwste prognoses voor de economie presenteren. Centraal in zijn verhaal staan de ontwikkeling van de lonen, de arbeidsmarkt, de winstgevendheid en de middellangetermijnperspectieven in Nederland. Ook zal Henk Don ingaan op een twistpunt van de lopende kabinetsformatie: het financieringstekort voor de overheidssector voor het jaar 2002, dat volgens het Ministerie van Financiën nog niet voorzien wordt maar dat volgens het Centraal Planbureau wel degelijk in het verschiet ligt.

Henk Don spreekt tijdens een bijeenkomst van het NCD (Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen) met als thema .Het samenspel tussen directie en commissarissen bij tegenwind.. Graag nodigen wij u uit tijdens de inleiding van Henk Don aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in De Heerlickheijd van Ermelo en begint om 14.00 uur.

Tevens zullen Cor Stutterheim (bestuursvoorzitter CMG) en Fred Lachotzki (president-commissaris Frog Navigation Systems, Merison Groep en Unisono) een persoonlijk verhaal met eigen ervaringen. Hand-outs zijn ter plekke beschikbaar.

De themabijeenkomst gaat over het (samen)werken in een periode met dalende winsten en grote onzekerheden. Mede aan de hand van toneel-scènes door de Maasstadspelers, kunnen de deelnemers hun visie ontwikkelen tijdens rondetafeldiscussies.

Deel: ' Henk Don presenteert nieuwste prognoses voor de economie '
Lees ook