- PERSBERICHT -

Eindhoven, 8 oktober 2001

KONING DIRECTEUR KENNISWIJK

Op 8 oktober start Henk Koning als directeur van Kenniswijk BV (i.o.). Met zijn komst is de operationele fase voor de uitvoering van Kenniswijk in Regio Eindhoven begonnen. Het selecteren van een geschikte kandidaat heeft plaatsgevonden door Stichting Kenniswijk.nl onder voorzitterschap van mr drs L.C. Brinkman.

Koning komt in dienst van de Kenniswijk BV (i.o.). Kenniswijk BV heeft als taak om het project Kenniswijk in Regio Eindhoven te realiseren. In de BV participeren enkele tientallen publieke en private aandeelhouders. De voorbereidende werkzaamheden van het Projectbureau Kenniswijk Regio Eindhoven onder leiding van projectleider Elies Lemkes-Straver gaan over in de nieuwe BV. Voor de oprichting van de Kenniswijk BV wordt de procedure uit de Comptabiliteitswet gevolgd.

Kenniswijk bevindt zich aan de vooravond van de operationaliseringsfase. In deze fase zal de breedbandinfrastructuur (minimaal 10 Mb per aansluiting) en de bijbehorende commerciële en publieke diensten voor de bewoners van de Kenniswijk gerealiseerd gaan worden.

Koning over Kenniswijk: "De potentie en ervaringen van de huidige publieke en private deelnemers, het enthousiasme dat onder de bewoners en gemeenten in Regio Eindhoven bestaat om de Kenniswijk voor ruim 80.000 potentiële breedbandgebruikers te realiseren, en de voorbereidingen van het Projectbureau en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vormen een prima uitgangspunt om van Kenniswijk een succes te maken."

Henk Koning (1947) heeft Elektrotechniek gestudeerd aan de TU Eindhoven. Van mei 1998 tot 1 januari 2001 was Koning managing director van UPC Nederland. In deze periode is UPC uitgegroeid tot het grootste kabeldiensten bedrijf van Nederland. Voorafgaand heeft Koning diverse (directie)functies bekleed bij onder andere Unisource, KPN en Shell International. Hij heeft 28 jaar ervaring op het gebied van ICT infrastructuren en diensten.

Terugblik
In de zomer van 2000 is Regio Eindhoven door Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries, aangewezen als kandidaat-locatie voor de Kenniswijk. In juli van dit jaar is Regio Eindhoven officieel tot Kenniswijk-proefgebied benoemd en heeft het Kabinet besloten om het project de komende vijf jaar te subsidiëren met maximaal 100 miljoen gulden. Flankerend is Stedenlink opgericht, een netwerk van Kennissteden met als doel te leren van de Kenniswijk-ervaringen. Daarnaast introduceert het ministerie van Verkeer en Waterstaat dit najaar een vraagstimuleringsregeling waarmee de aanleg van breedbandinfrastructuur in de Kenniswijk door middel van vraag van de bewoners tot stand kan komen.

Partners
De volgende publieke en private organisaties zijn de formeel deelnemende partijen in de Kenniswijk: ABN AMRO, Aedes, Alcatel, Amstelland Ontwikkeling, Arcadis, Andersen, Bouwfonds, Bredband, Casema, Crescendo Investment Group, DHV, Dura Vermeer, Ebcon City Solutions, Ex'ovision, Fontys Hogescholen, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Grontmij Advies en Techniek, Kennisproject IBC Stam en de Koning, KPN, NKF Kabel, Philips Research, Provincie Noord-Brabant, PTT Post, Rabobank, ROC Eindhoven, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Shell, Simac, Staat der Nederlanden (7 departementen), Technische Universiteit Eindhoven, TNO, Twinning, UPC en Wegener.

Kenniswijk
Kenniswijk is een ambitieus ICT-project waarbij op initiatief van de rijksoverheid, in nauwe samenwerking met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en lokale overheden, één locatie in Nederland wordt voorzien van hoogwaardige ICT-infrastructuur. Het project biedt de mogelijkheid om innovatieve ICT-voorzieningen en elektronische diensten dichter bij de burger te brengen.


- EINDE BERICHT -

Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):

Voor aanvullende informatie:
Charlotte Vermeulen
Telefoon: 070 - 416 16 61 of 06 - 53 13 88 84

Deel: ' Henk Koning begint als directeur Kenniswijk '
Lees ook