Cebeco Nederland


* Henk Tiesinga kandidaat-voorzitter Cebeco Groep
* Brochures en jaarverslagen

* Wijzigingen bestuur/raad van commissarissen 20 juni

HENK TIESINGA KANDIDAATVOORZITTER CEBECO GROEP

Bestuur/raad van commissarissen van Cebeco Groep zal op 5 oktober 2001 de ledenraad voorstellen om mr. ir. H.L. Tiesinga (52) te benoemen als lid van bestuur/raad van commissarisen. Het college heeft het voornemen Tiesinga te kiezen tot voorzitter van bestuur/raad van commissarissen van Cebeco Groep. Tiesinga zal vooruitlopend op de voordracht de vergaderingen van het college bijwonen.

Henk Tiesinga heeft veel ervaring in en kennis van de land- en tuinbouw, mede via een eigen akker- en tuinbouwbedrijf in de Noordoostpolder. Momenteel is hij onder meer bestuurslid van Aan- en verkoop Coöperatie Meppel ACM, voorzitter van de Stichting Agrarisch Kenniscentrum Flevoland en Dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland.

Indien Tiesinga in oktober door de ledenraad wordt gekozen, vervult hij de vacature die in bestuur/raad van commissarissen is ontstaan na het aftreden van voorzitter ir. David Luteijn op 11 mei jl. Tijdens de ledenraadvergadering van 5 oktober 2001 zal ook officieel aandacht worden geschonken aan het afscheid van Luteijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Henk Tiesinga kandidaat-voorzitter Cebeco Groep '
Lees ook