Rabobank Nederland

HENK VISSER VERLAAT RABOBANK NA 28 JAAR
13 januari 2000

Na 10 jaar lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland te zijn geweest heeft de heer drs. H. Visser besloten om per 1 februari 2000 de Rabobank Groep te verlaten. Het ligt in zijn voornemen de komende jaren zich in te zetten voor andere activiteiten.

De heer Visser, die ruim 28 jaar bij de Rabobank Groep werkzaam is geweest, was binnen de Hoofddirectie medeverantwoordelijk voor het markt- en kredietrisicobeleid, de wholesale dienstverlening, alsmede de activiteiten op het terrein van leasing en venture capital.

De Raad van Toezicht en de Raad van Beheer hebben hun dank en grote waardering uitgesproken voor de belangrijke bijdrage die de heer Visser geleverd heeft aan de uitbouw van de Rabobank Groep.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Henk Visser verlaat Rabobank na 28 jaar '
Lees ook