Ingezonden persbericht


14 mei, 2009, 14.30 uur

Henri Polak lezing
2009

Job Cohen, burgemeester van Amsterdam Met Yalcin Cihangir, Patricia Zebeda, Kees Verhoeven en Rahma El Mouden, Amsterdamse ondernemers

B90_051828.indd 1 08-04-2009 14:59:54
Henri Polak

Is de grondlegger van de moderne vakbeweging. Hij realiseerde onder meer een verbetering van de maatschappelijke positie van joodse arbeiders in Amsterdam. Steeds opnieuw kent de stad groepen die een maatschappelijke positie verwerven via werk en ondernemerschap.
Programma Henri Polak lezing
14.30 Aankomst
14.45 Opening door Marjan van Noort, directeur De Burcht 15.00 Lezing door Job Cohen, burgemeester van Amsterdam 15. 30 Persoonlijk verhaal door Yalcin Cihangir, ondernemer en eigenaar van de Fietsfabriek en Patricia Zebeda, bedrijfsconcept Filenetwerken. 16.00 Debat onder leiding van Robert Kloosterman met medewerking van Kees Verhoeven en Rahma El Mouden
17.00 Aansluitend borrel met een hapje

B90_051828.indd 2 08-04-2009 14:59:56
De Henri Polak lezing

Henri Polak droeg sterk bij aan de emancipatie van het Joods proletariaat in Amsterdam. Hij was een onbetwist leider en oprichter van een krachtige vakbond, de ANDB. De vakbond realiseerde spectaculaire verbeteringen van lonen en arbeidsomstandigheden en een beter aanzien van het vak diamantbewerker. Voor de joodse arbeiders in Amsterdam betekende dit een belangrijke verbetering van hun maatschappelijke positie.
De veelzijdigheid van Polak, ook op politiek en cultureel gebied, is aanleiding voor de Burcht om jaarlijks de Henri Polaklezing te organiseren. 2009
We trekken een parallel met ruim honderd jaar geleden toen de Joodse diamant- bewerkers, aangevoerd door Henry Polak, in Amsterdam perspectief kregen en een beter bestaan konden opbouwen. Er zijn steeds weer groepen die een vergelijkbare emancipatieslag maken om een volwaardige positie in te kunnen nemen in de stad, om Amsterdammer te kunnen zijn en zich ook zo te voelen. Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, zal in zijn lezing een antwoord proberen te geven op de vraag hoe groepen heden ten dage een vergelijkbare emancipatieslag maken en kunnen maken. Hij zal daarbij onder meer ingaan op betekenis van succesvol ondernemerschap door Turkse, Marokkaanse , Antilliaanse en Surinaamse Amsterdammers voor zichzelf en hun gemeenschap. Yalcin Cihangir, eigenaar van het succesvolle bedrijf de Fietsfabriek en Patricia Zebeda van Filenetwerken vertellen hoe zij een positie hebben verworven of gaan verwerven in Amsterdam. Ook geven zij een antwoord op de vraag of en hoe succesvol ondernemerschap bijdraagt aan de emancipatie van Amsterdammers met een niet- Nederlandse afkomst.

B90_051828.indd 3 08-04-2009 14:59:56
Sprekers

Job Cohen is vanaf 2001 burgemeester van Amsterdam. Met een unieke mix van harde en zachte middelen streeft hij ernaar om in Amsterdam de boel bij elkaar te houden, zoals hij het noemde bij zijn aantreden. Met zoveel culturen in een stad blijkt deze opgave precies te vatten waar het echt om gaat: niemand uitsluiten. Yalcin Cihangir, eigenaar van het succesvolle bedrijf De Fietsfabriek, is verantwoorde- lijk voor de opmars van de bakfiets. Hij is geboren in een Koerdisch dorp en vergaarde

zijn kennis door vooral goed te luisteren.
Patricia Zebeda, oprichter van Filenetwerken.nl, een duurzaam Mobiliteitsconcept onder het motto `reistijd wordt netwerktijd. Het debat
Robert Kloosterman, hoogleraar economische planologie aan de UVA Kees Verhoeven, directeur MKB Amsterdam
Rahma El Mouden, directeur Mas-Dienstverleners Wanneer : donderdag 14 mei 2009, 14.30 - 17.00 uur Waar : De Bazel (voormalig ABN AMRO gebouw), Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
Aanmelden : kosteloos via www.deburcht.org of info@deburcht.org

Deel: ' Henri Polak lezing Job Cohen, Patricia Zebeda. Yalcin Cihangir... '
Lees ook