Keywords: medisch, geneesmiddelen, ziektebeelden, patienten

esculaap

medibyte

HEPATITIS B: AFREKENING MET EEN BEROEPSZIEKTE

Hepatitis B is een beroepsziekte. Er moet in Nederland een vaccinatiestrategie komen voor risicogroepen (zoals bijv. personeel werkzaam in de zwakzinnigenzorg, ziekenhuispersoneel, politie en brandweer)

Er moet snel, als het gaat om de bestrijding van Hepatitis B, een blauwdruk van preventieve maatregelen komen voor de vaccinatie van medewerkers in de verpleeghuizen tegen Hepatitis B. Dit constateert de hygiënist H. Wassens, verbonden aan het Verpleeghuis Weidesteyn in Hoogeveen. Hij baseert zijn aanbeveling op de resultaten van een enquête (respons 71 %) die gehouden is onder de Hoofden Verplegingsdienst van alle 34 verpleeghuizen in de regio Groningen, Friesland en Drenthe. Op de vraag of er een actief preventie-beleid wordt gevoerd met betrekking tot de vaccinatie van medewerkers antwoordde 21% ja, terwijl 19 instellingen (79%) nee antwoordden. Uit de antwoorden blijkt dat, als het gaat om die verpleeghuizen met een actief inentingsbeleid, er onderling aanzienlijke verschillen bestaan o.a. qua samenstelling van de doelgroep maar ook ten aanzien van de functionaris die de vaccinatie uitvoert. Met andere woorden: er is geen eenduidig beleid inzake de preventie van Hepatitis B in de honderden verpleeghuizen in Nederland. De heer Wassens: Een nog op te stellen richtlijn voor de verpleeghuizen kan dit beleid eenduidig maken en daardoor een betere invulling geven aan het te voeren beleid, uitgaande van de eigen lokale situatie. Een wettelijk kader, zoals bijv. via de Arbowet, is dringend gewenst omdat het hier gaat om een beroepsziekte. De heer Wassens is een van de deskundigen die op 19 november zijn bevindingen heeft gepresenteerd in het vergadercomplex van de Arena (Amsterdam. Dit symposium stond in het teken van het (gebrek aan) vaccinatiebeleid in Nederland met betrekking tot Hepatitis-B. Meer dan 350 medewerkers uit o.a. de gezondheidszorg zijn geinformeerd door verschillende deskundigen (zie bijgesloten programma) over de daadwerkelijke risico die ze lopen met betrekking tot accidenteel bloedcontact. In Nederland ontbreken nu exacte cijfers over de prevalentie van Hepatitis B. Deskundigen melden dat de prevalentie van Hepatitis in Nederland het grootst is in de leeftijdscategorie 15-45 jaar. Hiervoor zijn, aldus verschillende sprekers in de Arena, twee redenen voor: de seksuele revolutie die autochtone Nederlanders aan den lijve hebben ervaren en de allochtone Nederlanders, afkomstig uit (o.a. Afrikaanse en Aziatische gebieden) gebieden waarin de prevalentie van Hepatitis B groot is. Ook eigentijdse factoren als druggebruik, piercing, tatoeëring en gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes spelen een rol bij het overdragen van het virus. Met de vergrijzing zal in de toekomst het aantal bewoners met Hepatitis B in verpleeghuizen toenemen, en daarmee het besmettingsrisico voor zorgverleners. Ook een lage vaccinatiegraad is geconstateerd bij medewerkers in penitentiaire inrichtingen. Medewerkers (en dus ook hun partners) zijn meestal niet beschermd tegen hepatitis B, aldus mevr. C.M. Kenters (hygiëne consulent) van het Penitentiair Complex Scheveningen. Zij en andere deskundigen hebben in workshops aangegeven welke strategieën moeten worden ontwikkeld om deze beroepsziekte in te dammen. Ook zijn vaccinatiestrategieeën voor andere risicogroepen (zoals bijv. personeel dat werkzaam is binnen de zwakzinnigenzorg, ziekenhuispersoneel, politie en brandweer etc.) op het symposium toegelicht.


english Switch to english


Laatst gewijzigd: 5 november 1999

Deel: ' Hepatitis B afrekening met een beroepsziekte '
Lees ook