Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 7 APRIL 2000

Heraanbesteding Vlaams Administratief Centrum te Hasselt

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS besliste de Vlaamse regering tot de heraanbesteding van het Vlaams Administratief Centrum te Hasselt. Ook de wijze van gunning werd door de Vlaamse regering goedgekeurd.

Na een architectuurwedstrijd werd de bouw van het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt een eerste maal aanbesteed in maart 1999. De prijs van de laagste inschrijvers lag toen behoorlijk boven de ramingen, wat de vorige Vlaamse regering deed besluiten om tot heraanbesteding over te gaan. In het najaar werd het bouwdossier aangepast en op een aantal plaatsen vereenvoudigd. Zo werden de technieken in afzonderlijke percelen ondergebracht, wat moet toelaten de concurren- tie beter te laten spelen. Nu wordt het bouwdossier dus heraanbesteed.

Het Vlaams Administratief Centrum is Hasselt wordt gebouwd nabij het station, langs één van de invalswegen van Hasselt, de Koningin Astridlaan. Het gebouw is eenvoudig van opbouw. Het hoofdgebouw bestaat uit twee evenwijdig geplaatste gebouwen, met ertussen een overdekte binnenstraat; de verbinding tussen beide gebouwen wordt gerealiseerd door middel van loopbruggen. De binnenstraat sluit aan op het stedelijk weefsel en is overdag open voor het publiek. Het nieuw Vlaams Administratief Centrum zal bijna alle ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in Limburg samen huisvesten.

Het wordt een architecturaal erg kwalitatief gebouw waarin innovatieve en ecologisch verantwoorde technieken worden toegepast. Lage beheerskosten en milieuvriendelijk bouwen zijn logische gevolgen van het origineel concept. De beide hoofdgebouwen hebben een vrije overspanning van 12 m, perfect geschikt om de kantoorruimten aan te passen in functie van wisselende behoeften en een garantie voor hoge flexibiliteit. Die geringe bouwdiepte van 12 m zorgt er eveneens voor dat alle kantoren op natuurlijke wijze worden verlicht en verlucht.

Het gebouw heeft een totale oppervlakte van ongeveer 25.000 m², waarvan een kleine 8.000 m² ondergronds (parkeerplaatsen, archieven en technische ruimtes), 15.200 m² bovengronds (kantoren, vergaderruimtes, restaurant,.), 1.100 m² voor de binnenstraat en nog 700 m² technische ruimtes bovengronds.

Nieuw is verder dat een auditorium met uitschuifbare tribune en meerdere polyvalente ruimtes, bruikbaar voor bijvoorbeeld kinderopvang, fitness en dergelijke voorzien worden, evenals douches voor ambtenaren die per fiets komen. In het gebouw is ook een "satellietkantoor" voorzien dat aan Limburgse ambtenaren die in Brussel werken een werkplek kan bieden, zodat zij indien het werk dat toelaat, zich niet elke dag naar Brussel moeten verplaatsen.

De kostprijs van het project wordt geraamd op iets minder dan 1,1 miljard fr., excl. BTW.

Het de bedoeling van de Vlaamse regering om het dossier nog vòòr de zomer aan te besteden, zodat de bouwwerken voor het einde van het jaar kunnen worden aangevat.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: persdienst.sauwens@vlaanderen.be

Deel: ' Heraanbesteding Vlaams Administratief Centrum te Hasselt '
Lees ook