Lijst Pim Fortuyn


- 23-06-2002
Van de fractie-voorzitter.

Informatienieuws van de fractievoorzitter

23 juni 2002

In deze drukke tijden is interne communicatie een van de belangrijkste zaken om op de hoogte te blijven van wat er werkelijk speelt tijdens de informatie. De media speculeren er lustig op los en soms doen partijgenoten ook een duit in het zakje, vanuit de verkeerde veronderstelling dat kranten altijd de (hele) waarheid schrijven. Dit nu is helaas niet altijd het geval. De regionale kranten, aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst, wisten op 21 juni in een niet door mij goedgekeurd interview te melden dat de Lijst Pim Fortuyn over acht jaar kan worden opgeheven. Dat heb ik natuurlijk nooit bedoeld te zeggen. Ik heb slechts bevestigd dat Pim heeft gezegd dat hij zelf maximaal acht jaar (twee ambtstermijnen) beschikbaar zou zijn om de kar te trekken. Langer dan acht jaar kan een politicus niet fris en vernieuwend blijven en daarin had Pim natuurlijk gelijk. Daarna zou de partij het zonder hem moeten stellen. Maar in die situatie zonder Pim
- zitten we nu al! Dus gaan we gewoon door. Ik verwijs hierbij naar de verklaring van het bestuur, waarin staat: Wij zijn het aan onze kiezers verplicht om ons uiterste best te doen waar te maken wat we hebben gezegd en beloofd.

En het duurt echt wel langer dan acht jaar voordat de paarse puinhopen geruimd zijn!

Ook hoeft u niet bang te zijn dat ik Jomanda wil nadoen. Ik heb de GPD-redacteur proberen te vertellen dat ik voor mijn werk steun vind in mijn geloofsovertuiging. Echter een telefoonlijntje met hierboven heb ik niet. Eens te meer sterkt mij deze ervaring in de overtuiging dat LPF-ers er goed aan doen voortaan uitsluitend interviews toe te staan die voor de publicatie kunnen worden gelezen en geautoriseerd. En alleen live-interviews op tv.

De journalisten van de Telegraaf hebben mijn verhaal die dag gelukkig wel goed begrepen. Daarin (zaterdagkrant van 21 juni) kunt u lezen wat ik heb gezegd. Lees dat en vergeet de rest.

Vergeet ook alle speculaties in de kranten over wie minister of staatssecretaris gaat worden namens de Lijst Pim Fortuyn. Daarover moet nog worden gesproken. Geen enkele politieke partij zal daar nu een mededeling over doen, omdat persoonlijke belangen kunnen worden geschaad. Het kan om uiteenlopende redenen immers altijd gebeuren dat een uitstekende kandidaat toch niet wordt benoemd. In dit stadium staat nog niet eens vast over welke partijen de ministeries worden verdeeld. In de loop van deze week zullen de eerste verkennende besprekingen over de verdeling van de departementen plaatsvinden. Dat worden weer pittige gesprekken! Als informateur Donner van mening is dat er voldoende basis is voor een coalitie van Lijst Pim Fortuyn, CDA en VVD zal hij de Koningin informeren. Zij benoemt dan een formateur die de regeringsverklaring gaat schrijven en de door ons voorgestelde bewindslieden zal benaderen. Het gaat nog echt enkele weken duren, voordat we namen kunnen bevestigen. Een tip: wie in de politiek zegt dat hij minister wordt, spreekt bijna altijd voor zijn beurt!

PS: Een streng vreemdelingenbeleid, harde aanpak van de criminaliteit, stoppen met het autootje pesten, minder bureaucratie, minder ambtenaren, aanpak van de gezondheidszorg, behoud van de koopkracht ondanks bezuinigingen. Het gaat beslist de goede kant op, dankzij de Lijst Pim Fortuyn. Zonder Pim was deze ommekeer ondenkbaar geweest en zaten we opgescheept met een centrumlinks kabinet! Ik houd u wekelijks op de hoogte.

Deel: ' Herben over uitspraken 'opheffen LPF' in GPD artikel '




Lees ook