Gemeente Den Haag

2003-01-28: Herbenoeming mr. R.K. Brons als Commandant Brandweer


---

Het college van b. en w. heeft besloten de heer R.K. Brons - met ingang van 1 oktober 2002 - opnieuw te benoemen tot Commandant van de Brandweer Den Haag. Deze benoeming loopt tot 1 oktober 2007.

De heer Brons zal zich de komende vijf jaar vooral richten op de vier kernpunten uit het beleidsplan van de Brandweer, te weten waarborging van Vakmanschap, samenwerking met derden door Partnerschap, Brandweer dichter bij de burger en zorg voor Integrale veiligheid.

De heer Brons is vanaf 1993 werkzaam bij de Brandweer en vervult reeds vanaf oktober 1997 de functie van Commandant.

Benoemingen van directeuren bij de gemeente Den Haag gelden steeds voor een periode van vijf jaar.

last update: 29-1-2003 14:03:01 ;pag.: 18364; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Herbenoeming mr. R.K. Brons als Commandant Brandweer Den Haag '
Lees ook