Gemeente Soest

Nieuws

B&W besluiten
Op 't Hoogt
Verschijningsdata
Collecten
Verleende vergunningen
Vacatures
Lockerbie

Werken aan wegen

Herbestraten Lange Brinkweg
De Lange Brinkweg is vanaf woensdag 22 augustus t/m dinsdag 28 augustus in verband met herbestratingwerkzaamheden voor al het verkeer afgesloten tussen de Kruisweg en de Middelwijkstraat.

Herbestraten fietspaden Soesterbergsestraat
Vanaf maandag 27 augustus t/m maandag 8 oktober worden de fietspaden aan de Soesterbergsestraat herbestraat voorbij het winkelcentrum Soest zuid tot aan de rotonde Kerkstraat (Fietsers worden omgeleid middels borden). Rijbanen blijven berijdbaar.

Aanbrengen slijtlagen
Donderdag 30 augustus,vrijdag 31 augustus en maandag 3 september worden slijtlagen aangebracht aan de van Hamelstraat, Buntweg, Vosseveldlaan, Apollo en Oude Tempellaan en aan het fietspad Stadhouderslaan, vanaf Baarn richting Soest. (tijdens de uitvoeringswerkzaamheden zal het verkeer ± een ½ uur hinder ondervinden)

Aanleg verkeersdrempel
De Oude Tempellaan is vanaf maandag 3 september t/m woensdag 5 september in verband met de aanleg van een verkeersdrempel voor al het verkeer afgesloten nabij de Banningstraat.

Overlast voetballende jeugd in Van de Veldeplantsoen

Doelpalen om klachten te verhelpen

De gemeente Soest gaat twee doelen met achtervang plaatsen in het Van de Veldeplantsoen. Op deze manier moet worden voorkomen dat jongeren tussen de flats aan de Dalweg, Rubenslaan en het Van de Veldeplantsoen voetballen, met als gevolg schade (kapotte ramen) en irritatie van buurtbewoners.

Verschillende bewoners hebben schriftelijk of tijdens de wijkschouw hun klachten geuit over de voetballende jeugd. De houten doelpalen die al in het Van de Veldeplantsoen staan, worden niet gebruikt omdat er geen achtervang is. De jongeren hebben dan geen zin om telkens de bal op te halen. Daarom gebruiken ze de onderste laag van het flatgebouw aan de Dalweg als doel. Twee steunpilaren zijn dan de doelpalen.

Beplanting voor de onderste laag van de flat vindt de gemeente geen goede oplossing vanwege sociaalonveilige situaties. De verwachting is dat de doelpalen met achtervang wel worden gebruikt, omdat de jongeren de bal minder vaak hoeven te halen.

Zwembad Aqua Indoor weer open

Vanaf vandaag, maandag 6 augustus, kan er weer worden gezwommen in het zwembad Aqua Indoor aan de Dalweg in Soest. Tijdens de vakantiemaand augustus gelden aangepaste openingstijden. Meer informatie hierover: Aqua Indoor, telefoon (035) 602 77 96.

Geen 'Van het Raadhuisplein' in vakantiemaand augustus

In de vakantiemaand augustus is het gemeentelijk voorlichtingsprogramma 'Van het Raadhuisplein' helaas niet te beluisteren op Radio Soest.

Woensdag 25 juli is de laatste uitzending van 11.00 tot 12.00 uur (met de herhaling op zondag 29 juli - ook van 11.00 tot 12.00 uur). De eerste uitzending is dan weer woensdag 5 september tussen 11.00 en 12.00 uur. Wel blijft de gemeentelijke informatie dagelijks om 09.30 uur te beluisteren in het programma Soest Actueel. De wekelijkse column van Burgemeester Janssen is in de maand augustus te beluisteren in de woensdageditie van Soest Actueel om ± 09.30 uur.

Radio Soest is dagelijks te ontvangen op kabel: FM 107.9 MHz ; ether: FM 105.9 MHz.

GFT-afval en de zomer

In de zomermaanden krijgt het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) nogal eens klachten over maden in de bruine containers voor groente-, fruit- en tuinafval ( GFT). Ook klagen mensen vaak over stank uit de container.

Om de overlast van maden en stank in de bruine Gft-container te voorkomen geven wij u het volgende advies: wikkel s zomers tijdens warme perioden vlees en vis in een oude krant en doe deze dan in de container die het eerst aan de beurt komt om geledigd te worden.

Toch nog problemen? Bel dan met de RMN 0800 766 20 00.

Paardrijden in de bos- en natuurterreinen van de gemeente Soest

De gemeente Soest heeft in de Soester bossen een aantal ruiterroutes gemaakt, zodat de paardensportliefhebber van de uitgestrekte natuurterreinen kan genieten.

Naast ruiters genieten ook o.a. wandelaars, fietsers, vogelkijkers en plantenliefhebbers van de Soester stuifzanden, naaldbossen en heidevelden.

Naast plezier en veiligheid voor de recreanten is natuurbehoud ook een belangrijke reden voor de speciale ruiterroutes. Bepaalde gebieden zijn erg gevoelig voor betreding. Waardevolle planten en dieren zouden verdwijnen als in deze gebieden paardenhoeven zouden rondstappen. Daarom is het belangrijk dat men niet van de ruiterpaden afwijkt.

Om buitenritten in de bossen van Soest te mogen maken is het voor elke ruiter verplicht te beschikken over een zogenaamd herkenningsplaatje.

Per paard kost een herkenningsplaatje 92,00/ 41,75 per kalenderjaar.

Voor meerdere paarden kost de penning een veelvoud van 92,00/ 41,75.

De herkenningsplaatjes zijn geldig voor alle aangegeven ruiterpaden in de gemeente Soest, dus ook op ruiterpaden van andere terreineigenaren. Dit herkenningsplaatje dient goed zichtbaar aan het paard bevestigd te worden.

De plaatjes kunnen afgehaald worden bij de balie in de hal van de gemeente Soest. Een aanvraagformulier kan ook in PDF-formaat worden gedownload.

Bezoekadres is Raadhuisplein 1 te Soest. Ook kan men een brief sturen naar de gemeente Soest, afdeling Groen & Milieu, Postbus 2000, 3760 CA Soest of telefonisch contact opnemen. Dat kan s morgens van 09.00-13.00 uur, telefoonnummer 035-6093647.

Zwemmen in open water 2001

Folder over zwemwater

Evenals voorgaande jaren heeft de provincie een folder uitgegeven over 'zwemmen in open water' Zwemmen in open water is in de provincie Utrecht op veel plaatsen goed mogelijk. Op sommige plaatsen is het water niet schoon genoeg en kan het ongezond zijn om te gaan zwemmen. Op andere plaatsen is zwemmen levensgevaarlijk, bijvoorbeeld omdat een druk bevaren vaargeul langs de stranden loopt.

De folder geeft aan waar veilig gezwommen kan worden. De provincie houdt op deze zwemplaatsen toezicht op de waterkwaliteit en veiligheid. Verder staat in de folder onder meer informatie over entree, of er een zandstrand is, of er douches, EHBO en toiletten zijn, en of er parkeergelegenheid is. De folder is gratis af te halen in het INFOrmatiecentrum, hal gemeentehuis.

Milieucentrum 'De Kwekerij' wegens vakantie gesloten

Vanaf 27 juli tot en met 27 augustus 2001 is het Milieu Educatief Centrum De Kwekerij (gemeente Soest) aan de Molenstraat 157 wegens vakantie voor publiek gesloten.

Het schoolseizoen 2000-2001 zit er op. Voor ons weer de tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Het afgelopen schoolseizoen hebben weer zo'n 5000 kinderen van de Soester en Soesterbergse basisscholen deelgenomen aan één of meerdere activiteiten van het milieucentrum de Kwekerij. Publiekstrekkers waren de tentoonstelling over Spinnen en rondom het sprookje Duimelijntje. Verder is er ook veel belangstelling van mensen geweest voor de opdracht-palen in het stuifzandgebied de Lange Duinen. De palen maakten onderdeel uit van het lesproject Veldwerk in de Lange Duinen. Voor het schoolseizoen 2001-2002 heeft het milieucentrum, samen met andere aanbieders van Natuur- en Milieu-projecten in Soest, weer een gevarieerd activiteitenprogramma samengesteld. De scholen hebben zich alweer ingeschreven voor de verschillende projecten en lesmaterialen. We beginnen in september met een kabouter-natuurpad voor de kleuters, in de heemtuin naast het milieucentrum. Van oktober t/m december zal het milieucentrum in het teken staan van I.F.O.'s (Identified Flying Objects). Vogels en het herkennen van vogels staan centraal in deze interactieve tentoonstelling. Deze tentoonstelling is voor iedereen een aanrader. Voor volwassenen start op 18 september 2001, om 19.30 uur, de cursus milieuvriendelijk tuinieren. Heeft u belangstelling voor de activiteiten van het centrum of wilt u meer informatie, bel dan Henriëtte Steijn (035 6093454) of Johan Simon (035 6093202).

Soesters en Soesterbergers kunnen de hele zomer blijven Tossen

Vraag een inwoner van het Amersfoortse Kattenbroek of de Hilversumse Meent of hij deze zomer mee blijft Tossen en hij zal u waarschijnlijk glazig aankijken. Stel dezelfde vraag aan een inwoner van Soest en Soesterberg en je hebt goede kans dat er een brede glimlach verschijnt. Gemeentelijke autonomie heeft mooie kanten, misschien wel een meerwaarde! Het lijkt niet te boud om te stellen dat de inwoners van de gemeente Soest zich in drie maanden tijd een nieuw werkwoord eigen hebben gemaakt: Tossen. TOSS 2015 staat voor Toekomst Oriëntatie Soest / Soesterberg- 2015. Onder dit vaandel organiseert de gemeente Soest dit jaar een zestal themabijeenkomsten met haar inwoners om er achter te komen welke dromen en wensbeelden er bij hen leven over de toekomst van hun dorp/gemeente in het jaar 2015.

De eerste twee bijeenkomsten ( 5 juni over Ruimte voor wonen en werken en 3 juli in en over Soesterberg) mochten zich verheugen in een grote opkomst (beide keren dik over de honderd deelnemers). Hoezo kloof tussen tussen burger en bestuur?

Tijdens de slotbijeenkomst op 13 december a.s. zullen de uitkomsten in samenspraak met de deelnemers worden samengevat en vervolgens worden aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens het traject zullen bestuurders en ambtenaren zich onthouden van commentaar. Nee, Soest wil ernst maken met wat in den lande bestuurlijke vernieuwing is gaan heten. Inspraak, d.w.z. de burger mag aan het eind van de (beleidsvoorbereidende) rit nog iets inbrengen, is volstrekt achterhaald. Interactieve beleidsvorming - Soest proefde er al aan met klankbordgroepen over verkeersproblemen en de opstelling van het Duurzaamheidsplan 1999-2002 - is nu het devies: Als eerste is de burger aan zet!

Digitale discussie

Dat Soest - ook landelijk gezien voorop loopt in de rij van gemeenten, die voor de communicatie met haar inwoners en overigen gebruikt maakt van de nieuwe media is oud nieuws. Wie de gemeentelijke www.soest.nl. bezoekt kan dit met eigen muis en oog vaststellen. De website is het stadium van het eenzijdig aanbieden van informatie al jaren voorbij. Reeds bij de opstelling van het genoemde Duurzaamheidsplan experimenteerde de gemeente met een discussieplatform, waarop internetters hun ideeën en suggesties kwijt konden. De Mobiliteitstelling van de maand in het kader van de publiekscampagne Mateloos Mobiel was hiervan een opvolger. Het zal dan ook niemand verwonderen dat nu ook achter het TOSS-button op de homepage www.soest.nl opnieuw een discussieplatform is te vinden. Warm aanbevolen.

Foto-expositie Soesterberg 19xx vs 2001 in duplo

Wie een meer passieve vorm van tossen prefereert kan zowel in Soesterberg als in Soest deze zomer kennis nemen van een foto-expositie over het dorp over de bult, Soesterberg. Dank zij de medewerking van de Soesterbergse drogist in ruste Cor Sukking hebben Joop Piekema en Henk Gerth van het Gemeentearchief Soest parallel aan het 2e TOSS-thema - maar liefst veertien kostelijke tweeluiken van stekkies in het voormalige vliegdorp samengesteld. Een aanrader.

Locaties en openingstijden:

Gemeentehuis Soest, Raadhuisplein 1, hal naast de raadzaal. Tijdens openbare bijeenkomsten en avondvergaderingen rechtstreeks toegankelijk. Overdag tijdens kantooruren. Melden aan de balie.

Soesterberg, Dorpshuis Burgstede, Dorpsplein 17.

Zie www.burgstede.nl of bel met 0346 351975.

Dependance Publiekszaken Soesterberg in maand augustus gesloten

De Dependance Publiekszaken te Soesterberg is in de vakantiemaand augustus gesloten. Inwoners van Soesterberg kunnen wel terecht in het gemeentehuis te Soest, geopend iedere werkdag van 08.30 tot 16.30 uur, alsmede op de donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.

Vanaf donderdag 6 september a.s. kan men weer bij de dependance Publiekszaken terecht op de gebruikelijke openingstijd: iedere donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.

Bijdragen stichting coördinatie kermissen

Een groot deel van de opbrengst van de jaarlijkse kermis wordt verdeeld onder maatschappelijke en culturele instellingen/groepen. De verdeling vindt voornamelijk plaats onder de niet gesubsidieerde instellingen en groepen.

De meeste bedragen worden verleend voor kleine aanschaffingen en variëren van tweehonderd tot driehonderd gulden.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor 1 september a.s. bij de Stichting Coördinatie Kermissen, Postbus 2000, 3760 AC Soest.

2001: Het Internationaal Jaar van Vrijwilligers Wereldwijd Lokaal Betrokken: 2001 Internationaal jaar van Vrijwilligers

Nomineer de vrijwilliger van de maand!

Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Het gehele jaar wordt wereldwijd aandacht besteed aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Ook de gemeente Soest besteedt aandacht aan de vele vrijwilligers en het werk dat zij doen. Elke maand wordt daarom "de vrijwilliger van de maand" gekozen. Maandelijks is er een sector of doelgroep, waarvoor door u een nominatie kan worden ingediend:

augustus Ouderen
september Volksgezondheid en zorg
oktober

Natuur en milieu
november Maatschappelijk belang
december

Religie

De vrijwilliger van de maand wordt bepaald door loting uit genomineerden door notaris mr. J. Jager van "Jager, Bokdam en de Visser".

Nomineren

Iedereen in Soest en Soesterberg kan de nominatie, met een korte toelichting, inzenden aan:

bullet Gemeente Soest
Vrijwilliger van de maand
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest.
bullet E-mailen kan ook, het adres is: ekerg@soest.nl

De nominatie moet voor de 1e van elke volgende maand worden ingediend. Voor het thema van augustus "ouderen" is dat dus 1 september.

Voor het uitbrengen van een nominatie kunt u ook gebruik maken van het te downloaden formulier (in Word-formaat):

Downloaden formulier

Laatst bijgewerkt: 24.07.01

Deel: ' Herbestrating Lange Brinkweg gemeente Soest '
Lees ook