Gemeente Den Helder

Start Herbestratingsactie i.v.m. boomwortelproblemen

betreft:
week: week 10

Met name in de binnenstad is het een probleem: boomwortels die de stoeptegels omhoog drukken. Het trottoir wordt hierdoor vaak moeilijk begaanbaar, vooral voor mensen die slecht ter been zijn. Vorige week nog kon u op deze pagina (het artikel wat gaan wij doen met 4,5
miljoen?) lezen dat de gemeente extra geld heeft uitgetrokken om die problemen zoveel mogelijk weg te nemen. Deze week is daar al een begin mee gemaakt door het starten van een actie die binnen drie weken wordt afgerond.

wat gebeurt er?

Hoofddoel van de actie is de trottoirs weer normaal begaanbaar te maken. In sommige gevallen zal herbestraten al voldoende zijn. In andere gevallen echter, zullen enkele boomwortels moeten wijken. Daarbij zal de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen, omdat het verwijderen van verkeerde of te veel wortels de stabiliteit en/of de levensvatbaarheid van de boom kan aantasten. De actie richt zich alleen op de bestrating rondom de bomen; de rest van het trottoir blijft ongemoeid.

waar zitten de knelpunten?

De actie speel zich af in de Geleerdenbuurt, de Indische Buurt en de Vogelwijk. In chronologische volgorde worden de knelpunten in de volgende straten onder handen genomen: Sportlaan, H.A. Lorentzstraat, B. Ballotstraat, H. Treubstraat, van Leeuwenhoekstraat, Sumatrastraat, Javastraat, Soembastraat, Reigerstraat, Ooievaarstraat, Fazantenstraat en tenslotte de Burgemeester Houwingsingel.

Bewoners van de betreffende straten hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.

_________________________________________________________________
laaste verandering: maart 08, 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Herbestratingsactie door boomwortelproblemen in Den Helder '
Lees ook