Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 18 september 2001. Persbericht. 2001/61

Hercalculatie Compagniesterpark valt gunstig uit

Op 11 september 2001 is voor het bouwplan Compagniesterpark een hercalculatie opgesteld. Hierbij is gebleken dat er een meevaller is te verwachten van 1,2 miljoen gulden ( 544.536).

Aan de raad zal worden voorgesteld om het bedrag ten gunste te laten komen van de algemene reserve van het grondbedrijf. Het exploitatietekort dat vorig jaar was becijferd op 4,3 miljoen gulden (
1.951.254) wordt hiermee verminderd tot 3,1 miljoen gulden (
1.406.718).


Na de hercalculatie in 2000 is met de provincie alsnog overeenstemming bereikt over een bijdrage van 700.000 gulden ( 317.646) in de 2,8 miljoen gulden ( 1.270.584) kostende asbestsanering. Deze asbestsanering was destijds een forse tegenvaller die de belangrijkste oorzaak vormde voor het plantekort.

Een andere meevaller is de hogere grondopbrengst van 300.000 gulden ( 136.134). De marktconforme aanpassing van de grondprijzen heeft alles te maken met de algehele stijging van grondprijzen en de huizenmarkt. De gemeente profiteert hier dus van mee.

Ten slotte hebben de rioolrechten een besparing van circa 200.000 gulden ( 90.756) tot gevolg. Het bedrag van de rioolrechten komt ten gunste van het plan omdat de rioolaansluitingen gelijktijdig zijn gemaakt bij het bouwrijpmaken van het Compagniesterpark.


Zoekwoorden:

Deel: ' Hercalculatie Compagniesterpark Hoogezand valt gunstig uit '
Lees ook