Herdenken Tweede Wereldoorlog blijft ook na 70 jaar belangrijk


ARNHEM, 20150428 -- "Na 70 jaar is het goed om stil te staan bij de vraag waarom we de Tweede Wereldoorlog moeten blijven herdenken. Maar ook om onszelf nog eens af te vragen wat we herdenken, hoe we dat doen en wat we daarmee als individu en maatschappij beogen. Door te herdenken verbinden we het verleden met het heden en onze toekomst. Daarom is herdenken zoveel belangrijker dan we ons vaak realiseren", aldus Laurens van Aggelen, schrijver van het boek ´Ereplicht´, over het blijvend belang van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog.

Aan de hand van persoonlijke soms zeer indringende verhalen van burgers, veteranen en nabestaanden, laat het boek ´Ereplicht´ zien welke impact de oorlog had in Nederland en Nederlands-Indië. Daarmee wordt een beeld geschetst van wat oorlog met mensen doet en hoe de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog ook voor naoorlogse generaties nog altijd voelbaar zijn.

In het boek wordt uitvoerig ingegaan op het ontstaan van oorlogen in het algemeen, op de Jodenvervolging, het verzet, de belevenissen van oorlogskinderen en verborgen verdriet bij zowel overlevenden als naoorlogse generaties. Behalve burgers en veteranen interviewde Van Aggelen ondermeer rabbijn Soetendorp, priester Antoine Bodar en actrice Jip Wijngaarden die in een film en op het toneel in de huid van Anne Frank kroop.

Directeur-bestuurder G. Flieringa, van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting over het boek ´Ereplicht´:" Van Aggelen maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat er nooit hoeft te worden getwijfeld aan de noodzaak tot het gedenken en herdenken van oorlogsslachtoffers. Daarom bevelen wij het lezen van deze publicatie, die de heer Van Aggelen met grote inzet en zorg tot stand heeft gebracht en waar wij veel waardering voor hebben, van harte aan."

 -------------------

Laurens van Aggelen (Arnhem, 1964) is schrijver en heeft diverse boeken en talloze andere publicaties op zijn naam staan. Met name op het gebied van de Tweede Wereldoorlog en militaire geschiedenis. Van deze schrijver verschenen eerder boeken zoals: ‘De Nederlandse Rode Baretten’, '150 jaar Koninklijk Bronbeek', ‘Airborne Memorial Service’, ‘Airborne Forever’, ‘Veteranenzorg sinds 1945’ en ‘Van huis en haard’. Van Aggelen is daarnaast als vrijwilliger actief in de veteranenzorg. Als hoofdbestuurslid van diverse organisaties ijvert hij voor de zorg, erkenning en waardering voor (oud)militairen, alsmede voor tweedegeneratieoorlogsgetroffenen.

Titel:         Ereplicht

Subtitel:    Herdenken Tweede Wereldoorlog van blijvend belang

Auteur:     Laurens van Aggelen

Uitgeverij   White Elephant Publishing

Pagina's:   224

Uitvoering:  full colour, gebonden, hardcover

ISBN:        978-90-79763-10-8

Meer info:  www.aggelen.com/ereplicht

Prijs:         € 27,50


Deel: ' Herdenken Tweede Wereldoorlog blijft ook na 70 jaar belangrijk '
Lees ook