Gemeente Houten


Herdenking 4 mei in de gemeente Houten

27/04/99

Op dinsdag 4 mei a.s. worden allen, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in het belang van ons koninkrijk zijn gevallen, herdacht. Wij herdenken dan ook iedereen die door oorlogs-handelingen of terreur is omgekomen, wanneer of waar ook ter wereld. Het is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, maar ook bezinning op heden en toekomst. De bijeenkomsten zijn tevens een appèl op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.

Hieronder volgt een overzicht van de herdenkingsbijeenkomsten in de gemeente Houten.

Bloemenhulde.
De leden van het "Comité 4 mei" zullen op deze dag drie begraafplaatsen bezoeken om daar bloemen te leggen op graven van vier Engelse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn. Achtereenvolgens zullen bezocht worden: om circa 18.00 uur de N.H. Begraafplaats te Schalkwijk, om circa 18.10 uur de R.K. Begraafplaats te Schalkwijk en om circa 18.20 uur de N.H. Begraafplaats te Tull en 't Waal.

Algemene herdenkingsbijeenkomst.
Om 19.00 uur wordt in de R.K. kerk aan de Loerikseweg te Houten een algemene herdenkingsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal een toespraak worden gehouden door burgemeester de Jonge. Om 19.40 uur vertrekt men in stille tocht naar de herdenking op het Plein.

Dodenherdenkingen.
Om 19.45 uur vindt op het Plein te Houten de dodenherdenking plaats waaraan medewerking zal worden verleend door Muziekvereniging Kunst na Arbeid.
Op dezelfde tijd wordt eveneens een dodenherdenking gehouden bij het Oorlogsmonument te Schalkwijk. In Schalkwijk zal Fanfarekorps St. Caecilia de koraalmuziek verzorgen.
Om 20.00 uur wordt zowel in Houten als in Schalkwijk een plechtige stilte van twee minuten in acht genomen, waarna de vlag in top wordt gehesen en het Wilhelmus wordt gespeeld en gezongen.

Oproep aan de burgerij.
Alle inwoners van 't Goy, Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal worden nadrukkelijk uitgenodigd aan de herdenkingsbijeenkomsten deel te nemen.
Ook wordt verzocht 's avonds tussen 18.00 en 20.02 uur de vlag, onze nationale driekleur, halfstok te hangen. Om 20.02 (tijdens het Wilhelmus) kan deze in top worden gehesen; de vlag kan tot 21.09 uur (zonsondergang) in top hangen. Verder verzoeken wij u ook om 20.00 uur een plechtige stilte van twee minuten in acht te nemen. Het wordt op hoge prijs gesteld indien u zelf ook een bloemenhulde brengt. Zo kunt u naast de krans op de bank bij de kerk aan het Plein te Houten uw bloemen neerleggen.

Oproep aan horeca-exploitanten en besturen van sportverenigingen. Het gemeentebestuur verzoekt U vriendelijk doch dringend bij de exploitatie van uw zaak of kantine op passende wijze rekening te houden met het karakter van de herdenkingsavond op dinsdag 4 mei a.s. U kunt dit doen door onder meer om vanaf 18.00 tot 21.00 uur geen andere muziek te laten klinken dan die van de Nederlandse radio- of televisieprogramma's en door tijdens deze uren geen lichtreclame of reclamevlaggen te gebruiken.
De besturen van de sportverenigingen worden verzocht te bevorderen dat s avonds op hun velden of banen geen sport beoefend wordt. Het is immers niet de bedoeling dat het geluid van sport, spel en vermaak de stilte en het karakter van de dodenherdenking verstoort. U wordt bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

Het gebruik van de vlaggen.
Als u in het bezit van de nationale driekleur kunt u deze de komende dagen volop gebruiken. Vanzelfsprekend kunt u de vlag (met wimpel!) tijdens Koninginnedag in top hijsen, maar ook op 4 en 5 mei is het gebruik van de vlag gewenst.
Wanneer speciale gebeurtenissen zoals Bevrijdingsdag of verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis echter op een zondag plaatsvinden, leidt dat wel eens tot verwarring rond het vlag-genprotocol. Bevrijdingsdag (5 mei) geldt als een dag waarop uitgebreid gevlagd moet worden. Volgens het protocol moet ook wanneer 5 mei op een zondag valt gewoon gevlagd worden. Dat geldt ook wanneer 4 mei op een zondag valt.
Op Bevrijdingsdag mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonsondergang in top worden gehangen. Valt een verjaardag van een Lid van het Koninklijk Huis op een zondag, dan dient de dag erna gevlagd te worden. Uitzondering op deze regel vormt 30 april, want wanneer deze dag op een zondag valt dient er de
29e april gevlagd te worden.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Herdenking 4 mei in de gemeente Houten '
Lees ook