Gemeente Houten


Herdenking 4 mei in de gemeente Houten

20/04/99

Wij herdenken op dinsdag 4 mei a.s. allen, zowel burger als mi-litair, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van ons koninkrijk, gevallen zijn. Ook herdenken wij degenen die door oorlogshandelin-gen en terreur omgekomen zijn.
Het is niet allen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, maar ook bezinning op heden en toekomst. De bijeenkomsten zijn tevens een appèl op ieders persoonlijke verantwoorde-lijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.

Overzicht Herdenkingsbijeenkomsten.

* Bloemenhulde graven gesneuvelde militairen en verzetsslachtoffers door de leden van het "Comité 4 mei".

* Algemene herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur in de R.K. kerk aan de Loerikseweg te Houten.

* Dodenherdenking om 19.45 uur bij het Oorlogsmonument te Schalkwijk.

* Dodenherdenking om 19.45 uur op het Plein te Houten.

Volgende week worden de programma's van de verschillende bijeenkomsten gepubliceerd.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Herdenking 4 mei in de gemeente Houten '
Lees ook