MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MIN BZ: HERDENKING 400 JAAR RELATIES NEDERLAND-JAPAN

Onderwerp: Persbericht
Datum: 21 januari 2000
Nummer: 009/99

DIT IS EEN BERICHT VAN DE STICHTING 400 JAAR NEDERLAND - JAPAN

NEDERLAND JAPAN 400 JAAR EEN VERLEDEN MET TOEKOMST

Dit jaar herdenken Nederland en Japan met een uitgebreid programma van evenementen
het feit, dat het op 19 april 400 jaar geleden is dat de eerste Nederlanders voet aan wal
zetten in Japan. Sindsdien onderhouden beide landen ononderbroken betrekkingen.

De evenementen ter hedenking van dit unieke feit staan in detail opgesomd in een
programmaboek, dat op 27 januari 2000 zal worden aangeboden aan ZKH de Prins van
Oranje. Diezelfde dag zal een vijftigtal organisaties in perspresentatie geven om de
activiteiten toe te lichten, waarmee zij aan de herdenking zullen meewerken.
De evenementen beslaan de terreinen sport, economie, cultuur en onderwijs en
wetenschappen. Ook de gezamenlijke geschiedenis krijgt uitvoerige aandacht.
De evenementen zijn er met name op gericht de kennis omtrent het gezamenlijk verleden
in beide landen te vergroten, de bekendheid over en weer te doen toenemen en de basis te
leggen voor hechtere samenwerking in de toekomst.

Organisatie
De organisatie is door de overheden van beide landen in handen gelegd van een Stichting
(Nederland) en een Comité (Japan). Hiermee wordt het publiek-private karakter van de
herdenking benadrukt. De Nederlandse Stichting staat onder voorzitterschap van de Oud-
staatssecretaris van buitenlandse handel, Mw Mr Yvonne C.M.T. van Rooy, het Japanse
Comité wordt voorgezeten door Dr. Taro Nakayama, voormalig Minister van
Buitenlandse Zaken en lid van het Japanse parlement. Zowel in Japan als in Nederland
nemen vele lagere overheden actief deel aan de herdenking, evenals een keur aan
organisaties.

De kroonprinsen van Japan en Nederland, ZKH Prins Naruhito en ZKH de Prins van
Oranje hebben het beschermheerschap van de herdenking op zich genomen.

Uitgebreide informatie is te vinden op de volgende websites: www.emb-japan.nl (Ambassade van Japan in Nederland). www.400nljp.org (Stichting 400 jaar Nederland-Japan) www.oranda.or.jp ( Hr.Ms.Ambassade teTokio)
www.hi-ho.ne.jp/netherlands (Consulaat Generaal der Nederlanden te Osaka)

...NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer gegevens:
Stichting 400 jaar Nederland-Japan, tel: 071-51 66 400


----

21 jan 00 13:32

Deel: ' Herdenking 400 jaar relaties Nederland-Japan '
Lees ook