Gemeente Gent

K i n d e r e c h t e n p l e i n 1 9 n o v e m b e r 1 9 9 9

Daens lijkt voor ons geschiedenis, maar kon net zo goed vandaag gedraaid worden. In één van de talloze gebieden in onze wereld waar kinderarbeid nog steeds tot de dagelijkse realiteit behoort. Op 20 november 1999 bestaat het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind tien jaar. Niet iedereen weet dat deze rechten bestaan en niet overal kunnen deze rechten worden afgedwongen. Er is dus nog "werk" aan de winkel

Daarom organiseren de Dienst Noord-Zuidsamenwerking, het Vredeshuis, de Openbare Stadsbibliotheek, de Cel Cultuur-Onderwijs en andere stadsdiensten in samenwerking met de Kinderrechtswinkel, de vzw Vizit, de vzw Vandaag & Morgen en het Gents Overleg Noord-Zuid een resem activiteiten. Met als voornaamste doel de sensibilisatie van de lokale Gentse bevolking.

In de eerste week van oktober kregen alle Gentse scholen (eerste graad secundair of 12 tot 15 jaar) een uitgebreide map met lespakketten, suggesties en een uitgebreide bibliografie. Deze map is een aanknopingspunt om tijdens de lessen de kinderrechten aan bod te laten komen. De samenstellers hebben zoveel mogelijk het vakoverschrijdende aspect van deze rechten in de verf gezet. Allesomvattend kan deze map uiteraard niet zijn. Ook voor de leerkrachten blijft er dus werk aan de winkel. Hoedanook, de map vormt een ideale aanzet om de aandacht rond de mondiale kindergrondwet binnen de geëigende eindtermen te verwerken. Deze map kan nog steeds (gratis) besteld worden bij het Vredeshuis.

Ondertussen hebben een 150-tal klassen de wandeling "Recht door de stad" volbracht. Een wandeling die jongeren op een speelse wijze bewust maakte van de rechten die ze hebben. Startend in het Vredeshuis, waar een hongermaal kon worden verorberd, ging het via de Gentse Kuip naar de Kinderrechtswinkel. Twee uren stappen met een professionele en interactieve begeleiding door de wondere wereld van de kinderrechten. Van Daens naar vandaag, waar recht op verzorging, onderwijs en liefde vanzelfsprekend lijken. Deze wandeling kan nog steeds worden aangevraagd bij de Kinderrechtswinkel (09)233 65 65.

Teneinde ook alle studenten en het brede publiek duidelijk te maken dat het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind tien jaar bestaat, wordt een kleine happening georganiseerd. Op vrijdag 19 november wordt om 13 uur het historische pleintje aan de Lievekaai - althans tijdelijk - omgedoopt tot "Kinderrechtenplein". De presentatie en live-optredens worden verzorgd door Robert Mosuse (ex-Radio) en Vincent Goeminne (Dinky Toys). Zij brengen ook Phobos mee. Deze groep - gemiddelde leeftijd: 13 - heeft net een single uit over kinderrechten. Iedereen is van harte welkom!

Om het evenement nog meer in de kijker te zetten, zullen Gentse scholen (eerste, tweede & derde jaar secundair of 12 - 15 jaar) op vrijdag 19 november vanuit de vier windstreken een optocht naar het Kinderrechtenplein ondernemen. Gewapend met slogans of verkleed: elkeen put uit zijn creativiteit om deze optocht zoveel mogelijk kleur te geven.

Informatie

Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. (09)233 42 95 & (09)223 29 53 fax (09)225 73 79, e-mail noord.zuid@gent.be.

Deel: ' Herdenking VN-Verdrag Rechten van het Kind te Gent '
Lees ook