Gemeente Enschede

Herdenking vuurwerkramp

Enschede, 18 maart 2002

Maandag 13 mei 2002 wordt voor de tweede keer stilgestaan bij de vuurwerkramp die Enschede twee jaar geleden heeft getroffen. Op deze dag vindt de officiële herdenking plaats en worden 's middags van 15.25 tot 15.30 uur de klokken geluid. Voorafgaand aan deze herdenking staat zaterdag 11 mei in het teken van ontmoeting. Het herdenkingsprogramma van dit jaar zal veel beperkter van omvang zijn, dan vorig jaar. Dit jaar geen week van de herdenking. De precieze invulling van het programma is nu nog niet bekend.

Er is inmiddels een werkgroep gevormd waarin vertegenwoordigers deelnemen van het onderwijs, stadsdeel Noord, de belangenvereniging vuurwerkslachtoffers, het Pastoraat na ramp, het Informatie en Advies Centrum en het Projectbureau Wederopbouw.
De werkgroep wil graag in contact komen met personen en groepen die van plan zijn initiatieven te ontplooien in verband met de herdenking. Hier wordt gedoeld op activiteiten die zijn gericht op een groter publiek. Het gaat niet om initiatieven die tot stand komen in de beslotenheid van familie, bedrijf of instelling.

Bij melding aan de werkgroep kan in de organisatie en publiciteit van het programma met deze initiatieven rekening worden gehouden. Personen of groepen die voornemens zijn activiteiten te organiseren rond 13 mei 2002 worden verzocht contact op te nemen met Jan Bron, stadsdeelmanager Enschede Noord:
Service Centrum Noord,
t.a.v. Jan Bron,
Zaanstraat 12,
7523 HC Enschede.
Tel. (053) 481 7096
j.bron@enschede.nl


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Herdenking vuurwerkramp Enschede '




Lees ook