expostbus51


Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking


https://www.os.minbuza.nl

Gesprek Herfkens met MFO's

Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking en de vier medefinancieringsorganisaties Bilance, ICCO, Hivos en Novib willen hun inspanningen beter op elkaar afstemmen. Dat is de uitkomst van een gesprek dat minister en betrokken organisaties op 23 februari hadden.
In landen waarmee Nederland een in beginsel langdurige en brede bilaterale relatie onderhoudt zal worden bezien welke taakverdeling leidt tot een maximale bijdrage aan armoedebestrijding. De minister ziet voor de door de MFO's gesteunde lokale NGO's in deze landen een belangrijke rol bij de mobilisatie en ondersteuning van burgers die in armoede leven en de opbouw van institutionele capaciteit. In ontwikkelingslanden die niet kwalificeren voor zo'n bilaterale relatie - omdat ze niet onder de door de minister vastgestelde inkomensgrens vallen of omdat er onvoldoende vertrouwen is in beleid en bestuur in het desbetreffende land - zullen particuliere organisaties zich met voorrang blijven richten op maatschappijopbouw en de toegang tot basisvoorzieningen voor de armste bevolkingsgroepen. Daarbij zal uitdrukkelijk worden gelet op de afstemming met het werk van andere donoren.
Over een maand praten minister en particuliere organisaties verder over de taakverdeling in een aantal specifieke landen.

mededeling aan de redacties:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram van Ojik, woordvoerder minister Herfkens, tel. 070-3484174

25 feb 99 13:41

Deel: ' Herfkens en MFO's inspanningen beter op elkaar afstemmen '
Lees ook