Ministerie van Buitenlandse Zaken


Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: Persbericht

Datum: 02-12-1999

Nummer: 29


20 miljoen gulden voor humanitaire hulp aan Timor

Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking stelt 20 miljoen gulden beschikbaar voor humanitaire hulp aan Timor. Het geld gaat naar programma's van UNHCR, World Food Program, UNICEF, IOM en naar de NGO's Mensen in Nood, Novib, Terre des Hommes en het Internationale Rode Kruis.

Het Nederlandse geld is ter beschikking gesteld op basis van het zogenoemde VN-appeal, een gemeenschappelijk verzoek van de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties en een appeal van het Internationale Rode Kruis. De VN organisaties krijgen vanuit Nederland in totaal ruim 12 miljoen, de NGO's bijna 8 miljoen gulden.

Sinds het geweld na het referendum op 30 augustus zijn naar schatting
500.000 van de 890.000 inwoners van Oost-Timor op de vlucht geslagen. Nog steeds bevinden zich ongeveer 150.000 van hen in West-Timor. De hulp is bestemd voor zowel die ontheemden als voor ontheemden in Oost-Timor en voor opvang van teruggekeerde Oosttimorezen. In beide delen van het eiland is de behoefte aan voedselhulp, onderdak, drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische zorg groot. Het geld wordt ook gebruikt voor een eerste aanzet tot wederopbouw in Oost-Timor.

Deel: ' Herfkens geeft 20 miljoen gulden hulp aan Oost-Timor '
Lees ook