Partij van de Arbeid

Persbericht

Den Haag, 17 juli 2002

Herfkens stelt Tweede Kamerzetel beschikbaar

Minister Eveline Herfkens heeft besloten zich terug te trekken uit de actieve politiek en haar zetel voor de PvdA in de Tweede Kamer ter beschikking te stellen. Ze heeft de fractievoorzitter, mevrouw Van Nieuwenhoven, hiervan in de volgende brief in kennis gesteld:

'Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag vroeg je de oud-bewindslieden zich te beraden op de vraag of wij daadwerkelijk bereid zouden zijn de volle vier jaar als Kamerlid te dienen en om, indien dit niet het geval zou zijn, daaruit conclusies te trekken avant het aantreden van het nieuwe Kabinet.

Dat moment is nu gekomen en mede gezien de discussie in de Partij, stel ik mijn Kamerzetel ter beschikking.

Tevreden kijk ik terug op de vele jaren (negen als Kamerlid en vier als minister) dat ik mij met hart en ziel heb mogen inzetten voor internationale solidariteit. Ik blijf de Partij van de Arbeid daar erkentelijk voor.

Ik wens jullie alle kracht en wijsheid in de komende moeilijke tijd.'

De achtergrond van haar besluit zijn de verkiezingsuitslag, waardoor het aantal PvdA-kamerzetels sterk inkromp, en de discussie binnen de partij waarin zittende bewindslieden is gevraagd zich te beraden op hun positie.

Eveline Herfkens zal de komende periode meer tijd uittrekken voor haar privé-leven en hoopt zich in de toekomst te gaan richten op werkzaamheden in de sfeer van internationale samenwerking, die in het verlengde liggen van haar werk als minister en van vorige functies op dit beleidsterrein.

Deel: ' Herfkens stelt Tweede Kamerzetel beschikbaar '
Lees ook