gemeente maastricht

089 meerderheid eigenaren panden voelt zich gebaat bij herinrichting binnenstad

een meerderheid van de eigenaren van de 551 panden met een commerciële bestemming in het kernwinkelgebied voelt zich gebaat bij de herinrichtingsplannen van de binnenstad. dat blijkt uit het voorlopig eind-resultaat van de draagvlakmeting.
in het voorjaar is de gemeente gestart met een draagvlakmeting onder de eigenaren van panden om inzicht te krijgen in de bereidheid om financieel bij te dragen aan de herinrichting. dat leverde in eerste instantie te weinig reacties op. overheid, het centrummanagement en besturen van betrokken verenigingen vebm, oiw, vbo en koninklijke horeca nederland hebben zich vervolgens extra ingezet om meer reacties binnen te krijgen. het uiteindelijke resultaat is dat inmiddels een meerderheid van de eigenaren verklaart zich gebaat te voelen. daarvan geeft ook een deel aan vrijwillig te willen bijdragen.

de herinrichtingsplannen zijn een onderdeel van het convenant integrale aanpak kernwinkelgebied maastricht. dit convenant is het resultaat van een unieke intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en omvat een pakket van 66 maatregelen op het gebied van ondermeer bereikbaarheid, parkeren, herinrichting openbare ruimte, veiligheid, promotie en kwaliteit van het winkelaanbod.

deze positieve uitkomst van de draagvlakmeting leidt ertoe dat in december aan de gemeenteraad voorstellen worden voorgelegd voor de herinrichtingsplannen, inclusief de financiering daarvan. tevens zal de raad worden verzocht in te stemmen met het convenant integrale aanpak kernwinkelgebied maastricht.

Deel: ' Herinrichting binnenstad Maastricht positief ontvangen '
Lees ook