Nieuws Gemeente Groningen


Herinrichting Eendrachtskade en 'Hoendiepsplein' 10 maart 1999
Burgemeester en wethouders hebben een herinrichtingsplan laten opstellen voor de Eendrachtskade en voor de ruimte waar deze samenkomt met de Hoendiepskade, A-weg, H. Colleniusstraat en de nieuwe brug. De kades van de Eendrachtskade Nz en Zz krijgen granietkeien, de rijbanen geluidsabsorberend asfalt.
Op opengevallen plekken komen nieuwe bomen. Ook worden enkele fietshekjes geplaatst.
Het plein, dat voorlopig Hoendiepsplein wordt genoemd, krijgt bijzondere verlichting.
Deze herinrichting kan in het najaar beginnen, als de nieuwe Abel Tasmanbrug aan de afwerking toe is.
Op dit herinrichtingsplan kunt u inspreken in het kader van de Algemene Inspraakverordening. Het herinrichtingsplan ligt van 11 maart tot en met 7 april 1999 ter inzage op twee plaatsen: de informatiebalie van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Ged. Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en het Gemeentelijk Informatie Centrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), open op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur, op donderdag ook tussen 18.00 en 20.00 uur.
U kunt over dit plan uw mening kenbaar maken. U kunt dit doen door een schriftelijke reactie te sturen aan burgemeester en wethouders, p/a Dienst RO/EZ, Afdeling Projecten, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. U kunt ook mondeling reageren tijdens een inspraakbijeenkomst die wordt gehouden op dinsdag 23 maart 1999, aanvang 20.00 uur in de kantine van de dienst RO/EZ, Ged. Zuiderdiep 98 (4de verdieping).

Deel: ' Herinrichting Eendrachtskade Groningen ter inzage '
Lees ook