Gemeente Breda


FATIMASTRAAT WORDT HERINGERICHT

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het voorstel voor de herinrichting van de Fatimastraat. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid voor vooral fietsers en voetgangers. Tevens wordt de doorstroming van autoverkeer en openbaar vervoer beter. Belangrijk onderdeel is het handhaven van verkeerslichten bij de voetgangersoversteekplaats bij de Viveslaan. Als de gemeenteraad met de voorstellen instemt kunnen de werkzaamheden in september/oktober
1999 starten.

De ruimte in de straat wordt zo efficiënt mogelijk ingericht voor alle verkeersdeelnemers. Zo worden de verkeersgeleiders in het midden verwijderd en komt er aan weerszijden een aaneengesloten bomenrij. De hoofdrijbaan van de Fatimastraat lijkt dan smaller dan hij is. Doel van deze maatregelen is dat automobilisten met haast eerder het gevoel krijgen dat ze te hard rijden. Direct bij de zijstraten komen vluchtheuvels. Vanwege ruimtegebrek komen deze er niet bij de Schrepelstraat. Aan weerszijden van de rijbaan komen meer parkeerplaatsen dan nu het geval is en worden vrijliggende, in asfalt uitgevoerde, fietspaden aangelegd. Ook komt er een geheel nieuwe straatverlichting.

De rijstrook wordt tussen de Viveslaan en het Valkeniersplein uitgevoerd in geluiddempend asfalt.

De kruispunten met het Valkeniersplein en de Viveslaan worden overzichtelijker. Dit wil de gemeente bereiken door twee belangrijke maatregelen. Allereerst door direct nabij de kruispunten geen parkeren toe te staan en verder door bij de verkeerslichten betere voorsorteerstroken te maken. Het kruispunt met het Valkeniersplein wordt verder beveiligd door betere verkeerslichten. Hiermee krijgen fietsers, voetgangers en auto’s ieder de mogelijkheid om zonder conflicten met het andere verkeer het kruispunt over te steken.

Alhoewel met deze herinrichting ook de overzichtelijkheid van de voetgangersoversteekplaats nabij de Viveslaan sterk verbetert en de gemeente hier verkeerslichten uit verkeerstechnisch oogpunt niet nodig acht, blijven deze wel gehandhaafd. Hiermee komt het college tegemoet aan de wensen van bewoners en ouders van schoolgaande kinderen.

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden kan fietsverkeer gebruik blijven maken van de Fatimastraat. Autoverkeer wordt omgeleid via de route Marialaan, Zwijnsbergenstraat, Loevesteinstraat, Zuidelijke Rondweg. De omleiding vindt pas plaats als hier een aantal verkeersmaatregelen genomen zijn. Zonder tegenslag is het werk in de Fatimastraat ongeveer mei volgend jaar klaar.

Breda, 25 juni 1999

Deel: ' Herinrichting Fatimastraat Breda '
Lees ook