Gemeente Leeuwarden

Herinrichting Oldehoofsterkerkhof en realisatie parkeergarage Subsidiabele kosten restauratie Stadhuiscomplex Sirkus Ljouwert Verdeling wijkwethouders en wijken/dorpen/bedrijventerreinen Appartementen en stadsvillas Benoeming Mr. W. Roerdink Duurzaam en veilig wonen in de Vosseparkwijk Voortgang nieuwbouw Paleis van
Herinrichting Oldehoofsterkerkhof en realisatie parkeergarage

Het college van b. en w. heeft besloten in te stemmen met de realisatie van een parkeergarage onder het Oldehoofsterkerkhof met 510 parkeerplaatsen in drie lagen. De entree van de nieuwe parkeergarage komt in het Heer Ivostraatje, dat hiertoe verbreed moet worden. De kosten voor de realisatie van de parkeergarage bedragen 16.173.000.

Over de inrichting van het plein wordt apart een besluit genomen.

Besluit d.d. 10 juni 2002

Subsidiabele kosten restauratie Stadhuiscomplex

De gemeente heeft berekend dat voor de restauratie van het Stadhuiscomplex een subsidie van het Rijk aangevraagd kan worden van 1.748.453,77. Dit op grond van het Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten. Het college van b. en w. heeft besloten deze subsidie aan te vragen en toestemming te vragen om in afwachting van de goedkeuring van deze subsidieaanvraag te mogen starten met de restauratie van het Stadhuis.

Besluit d.d. 10 juni 2002

Sirkus Ljouwert

Sirkus Ljouwert gaat in gewijzigde vorm verder. Van 1998 tot 2002 heeft Stichting Zomerpodium de organisatie van het festival voor haar rekening genomen. Vanwege financile problemen wordt in 2002, net als in 2001 een sober straatfestival georganiseerd. Een werkgroep, gevormd door Wieke Roorda van Stadsschouwburg De Harmonie, Jos Thie van Tryater en Joop Mulder van Oerol buigt zich momenteel over een nieuwe opzet van het festival, dat in 2003 voor het eerst zal worden gehouden.

Besluit d.d. 10 juni 2002

Het Fries Natuurmuseum wil haar activiteiten op haar locatie aan het Schoenmakersperk uitbreiden. Daartoe moeten o.a. een kelder worden aangelegd, een kapverdiepingen worden teruggebouwd, de begane grond worden uitgebreid en de binnentuin worden overkapt. Het college van b. en w. heeft, voorafgaand aan de bestemmingsplanwijziging die hiervoor nodig is, de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze uitbreiding vastgesteld.

Besluit d.d. 10 juni 2002

Verdeling wijkwethouders en wijken/dorpen/bedrijventerreinen

De verdeling van de wijken en dorpen in Leeuwarden over de verschillende wethouders is als volgt:
* Wethouder Krol: Binnenstad en Zuiderburen
* Wethouder Waanders: Noord-West
* Wethouder Hafkamp: Oost en Camminghaburen
* Wethouder Sluiter: Zuid (excl. Zuiderburen)
* Wethouder Brok: Dorpen en bedrijventerreinen
Besluit d.d. 10 juni 2002

Deel: ' Herinrichting Oldehoofsterkerkhof en realisatie parkeergarage Leeuwa.. '
Lees ook