Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten


+ 8 maart 2000

... Verplaatsing fietsenstalling, taxistandplaats en parkeerplaatsen NS-station Hoofddorp

Van 13 maart t/m 24 maart worden de fietskluizen en fietsenstallingen aan de Van Heuven Goedhartlaan bij NS-station Hoofddorp verplaatst naar de andere kant (oostzijde) van het station. Dit geldt ook voor de taxistandplaats, de K+R parkeerplaatsen en de invalideparkeerplaatsen. Deze maatregelen zijn nodig om de bouw van kantoorgebouw Pharos aan de Van Heuven Goedhartlaan mogelijk te maken. De bouw start eind mei. Halverwege
2002 is het gebouw klaar.
Gemeente Haarlemmermeer is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van het stationsgebied Hoofddorp. Onderdeel hiervan is de bouw van Pharos, een kantoorgebouw met een toren van ca. 80 meter hoog. Om de bouw van Pharos mogelijk te maken, zijn gedurende ca. twee jaar diverse voorzieningen op het stationsplein aan de Van Heuven Goedhartlaan verplaatst naar de andere kant van het station. Naast de fietsenstallingen en de taxistandplaats, worden ook de K+R parkeerplaatsen en de invalideparkeerplaatsen naar de andere kant van het station verplaatst. Vanaf 13 maart is het station vanaf de Van Heuven Goedhartlaan alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers en voor de bus. Auto's en taxi's moeten dan via de Polarisavenue naar de andere kant van het spoor. Halverwege 2002 krijgen de verplaatste voorzieningen hun definitieve plek weer terug aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan. Het stationsplein is dan opnieuw ingericht. Voor fietsers komen er dan ca. zeshonderd extra fietsenstallingen bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wim de Graaf; 023 - 567 62 39

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Herinrichting stationsplein Hoofddorp '
Lees ook