Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

12-01-1999

Herinrichting Marktstraat, Oude Schans / Kerkstraat en gedeelte Havenstraat

Het College van Burgemeester en Wethouders van Delfzijl stelt de raad voor 420 duizend gulden beschikbaar te stellen voor het herinrichten van de Marktstraat, de Oude Schans / Kerkstraat en een gedeelte van de Havenstraat.

Het plan omvat de volgende werkzaamheden:

Het gedeelte van de Havenstraat wat nu een éénrichtingsweg is, inrichten als een tweerichtingsweg, tot aan de Waterstraat / toegang parkeerterrein Wagenborg Shipping B.V.

Het maken van een nieuwe voetgangersoversteek, opgenomen in een snelheidsremmend plateau, vanaf de Vennenflat naar de parkeerplaatsen bij de "Keerweerbrug".

Het maken van een snelheidsremmend plateau voor de Grote Waterpoort zodanig dat de toegang tot de Grote Waterpoort opgenomen wordt in het nieuwe straatbeeld van de Waterstraat.

Het maken van een snelheidsremmend plateau nabij de Kleine Waterpoort.

De aansluiting van de Oude Schans op de Kerkstraat zodanig aanpassen dat deze verkeersveiliger wordt.

Het herstraten van het vrijliggend fietspad in de Kerkstraat en het herstraten van een gedeelte vrijliggend fietspad vanaf de Kerkstraat tot aan de bibliotheek aan de Oude Schans.


- Het verwijderen van de trottoirverharding voorlangs de winkels aan de Marktstraat en Oude Schans aan de zijde van het winkelcentrum en het hier aanbrengen van betonklinker- verharding net zoals de stadsvloer in het winkelcentrum.

Het aanpassen van de uitmonding van het fietspad op de Marktstraat (tegenover de Landstraat).

Begin 1998 is het herinrichtingsplan opgesteld naar aanleiding van verzoeken van bewoners, winkeliers en bedrijven van de Marktstraat en de Oude Schans / Kerkstraat en een gedeelte van de Havenstraat. Deze verzoeken gingen over verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming.

Op 10 maart en 3 november 1998 zijn er informatieavonden gehouden in het gemeentehuis waar men suggesties kon doen en opmerkingen kon plaatsen. Deze zijn verwerkt in het herinrichtingsplan.

Medio 1999 zal met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt.Deel: ' Herinrichting straten in Delfzijl '
Lees ook