Gemeente Den Haag


5 januari 1999

Herinrichting Tesselweide in Duindorp

Deze maand begint de herbouw van het afgebrande dierenverblijf op de Tesselweide in Duindorp. Aansluitend, naar verwachting rond 1 maart wordt begonnen met de herinrichting van het binnenterrein. De voorstellen voor herinrichting zijn dinsdag 5 december goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en passen in het gemeentelijk beleid om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

De komst van het nieuwe wijk- en dienstencentrum en de herbouw van het dierenverblijf maken het noodzakelijk de inrichting van het binnenterrein te verbeteren. Een toegangspad naar beide voorzieningen moet zorgen voor een optimale bereikbaarheid. Ook is een aanpassing en herbeplanting van de dierenweide nodig, de grasmat van de dierenweide krijgt hierbij extra aandacht. Om de sociale veiligheid te waarborgen zal meer verlichting worden geplaatst. Alle toegepaste materialen zijn kwalitatief hoogwaardig.

De voorstellen worden 7 januari besproken in de raadscommissie LMS en staan 13 januari geagendeerd op de advieslijst van de raadscommissie ROSV.

Deel: ' Herinrichting Tesselweide in Duindorp '
Lees ook