Gemeente Sittard

Herinrichtingsvisie Stadbroek

Op 22 maart werd een informatiebijeenkomst gehouden over de voorgestelde stedenbouwkundige herinrichtingsvisie voor de wijk Stadbroek. Hiermee werd het inspraaktraject gestart.

Het gebied
Het gebied waarop de visie betrekking heeft wordt begrensd door Sportcentrumlaan, Jan Steenstraat, Fr. Halsstraat, Burg. Corbeystraat, P.P. Rubensstraat, St. Josephstraat ten zuiden van de Hemelsley, Hemelsley en westzijde sportpark De Baandert.

Het plan
Onder meer :

bebouwing Breitnerstraat

verbindingsweg en groenvoorziening tussen nieuwbouw op terrein voormalig Fortunastadion en Stadbroek

nieuwbouw voor een gedeelte van de woningen St. Josephstraat en Tudderenderweg

woon- en kantoorfuncties rond kerk Stadbroek

nieuwe woningen op plek huidige Baptistenkerk en BS De Kastanje en omgeving

binnenterreinen krijgen andere functie en worden alleen toegankelijk voor bewoners

Hemelsley en Tudderenderweg worden verkeersveiliger gemaakt

Geleenbeek wordt weer geopend

De plannen liggen van 30 maart gedurende 4 weken ter inzage in Het Patronaat en bij de balie Bouwen en Wonen in het stadhuis. Hier kan men u ook vertellen hoe u op de plannen kunt reageren.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Herinrichtingsvisie Stadbroek gemeente Sittard '
Lees ook