FNV


Herintreedsterspremie geen oplossing

Het Kabinet wil een premie van 6000,-(verspreid over drie jaar te innen) aan vrouwen geven die na een periode geen betaald werk te hebben verricht weer een baan zoeken. Daarmee wil men de krapte op de arbeidsmarkt oplossen.

De FNV Vrouwenbond vindt dit geen goed plan. Natuurlijk is ieder een bedrag van 6000,- van harte gegund, maar een oplossing voor de knelpunten die herintredende vrouwen ervaren is het niet. Als aan vrouwen zelf gevraagd wordt wat hun wensen zijn, blijkt dat toch op en ander vlak te liggen. De FNV heeft onlangs een groot onderzoek uitgevoerd onder vrouwen die weer betaald willen gaan werken. De uitkomsten daarvan: herintreedsters willen scholing, kinderopvang (vooral ook goede tussenschoolse opvang), arbeidstijden aangepast aan schooltijden en de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen bij ziekte van kinderen of andere familie.
Daarom zou het kabinet moeten investeren in de vrouwenvakscholen, omdat vrouwen daar een goede opleiding krijgen en 90% van hen daarna ook een baan vindt. Ook moet er veel meer geld vrijgemaakt worden voor de kinderopvang. De naschoolse opvang heeft gigantische wachtlijsten en de tussenschoolse opvang moet geprofessionaliseerd worden, zodat kinderen niet meer met honderd tegelijk in een aula van de school hun broodje hoeven op te eten. Een systeem van ononderbroken schooltijden, net als in veel andere landen, zou ook een uitkomst zijn en past beter in een samenleving waarin zowel mannen als vrouwen de kost verdienen. Ook moeten er goede regelingen voor de betaling van verlof voor zorgtaken komen en daar kan de overheid ook best aan bijdragen door een collectieve zorgverlofverzekering in het leven te roepen. Het kabinet wil dat tot 2010 een miljoen vrouwen extra toetreden tot de arbeidsmarkt. Als die allemaal 6000,- tegemoet kunnen zien, is er blijkbaar een enorm bedrag uitgetrokken. Dat geld kan beter besteed worden aan het op peil brengen van collectieve voorzieningen om arbeid en zorg te combineren.
Volgens het CBS zijn er 172.000 vrouwen direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Die zitten niet te wachten op een premie maar op voorzieningen die het mogelijk maken om zowel hun werk binnenshuis als buitenshuis goed te kunnen doen.

Deel: ' Herintreedsterspremie geen oplossing krappe arbeidsmarkt '
Lees ook