Universiteit Nyenrode

Herman Roelofs winnaar BOV-trofee 1998-1999

nieuwsfeit 19/05/1999

door: Marketing & Communicatie

Als winnaar van de Beste Ondernemers Visie 1998-1999 ontving Herman Roelofs de bijbehorende trofee uit handen van minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken. Dat gebeurde als afsluiting van landelijke finale van de BOV-competitie in theater 't Spant in Bussum. De finale vormde het sluitstuk van de verkiezing van de ondernemer met de beste visie op 'Klant en Visie', voor dit seizoen het centrale thema van de BOV-competitie.

In een woud van duizenden en duizenden ondernemers in Nederland is onderscheidend vermogen een groot goed. Misschien zelfs wel de essentie voor het herkennen van bomen in dat bos. De ondernemer met visie zal worden herkend, aldus vice-voorzitter drs. Jaap Pitlo van de jury ter toelichting op de keuze van de winnaar.

Die winnaar, Roelofs Wegenbouw BV uit Den Ham, is actief op het gebied van wegenbouw, rioolaanleg, de aanleg van wegen en erf- en bedrijfsterreinverhardingen en richt zich met name op kleinschalige en middelgrote projecten. Algemeen directeur Herman Roelofs had namens zijn bedrijf al eerder de regionale verkiezing van de Junior Kamer Almelo op zijn naam geschreven. Als een van de twintig winnaars van de regionale verkiezingen van de deelnemende Junior Kamers was hij afgevaardigd voor de landelijke finale.

Alle twintig winnaars van de regionale BOV-verkiezingen zijn automatisch lid van de BOV-Ondernermerssociëteit. Deze sociëteit bevordert de netwerkrelaties en uitwisseling van ideeën van haar leden. De BOV-Ondernemerssociëteit is gevestigd aan Universiteit Nyenrode.

Deel: ' Herman Roelofs winnaar BOV-trofee 1998-1999 '
Lees ook