Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 11-05-1999

Persbericht
Nummer: 54

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Vervangingsfonds.

Minister Hermans betaalt duurdere vervanging

De vervangingspremie in het primair onderwijs gaat met 0,1 % omhoog, maar tegelijkertijd verhoogt minister Hermans de vervangingsopslag voor de scholen met hetzelfde percentage. De scholen hoeven de premieverhoging dus niet zelf te betalen. De compensatie van de premieverhoging kost circa 6 miljoen gulden. Minister Hermans heeft dit vandaag schriftelijk aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Het Vervangingsfonds verhoogt de premie omdat er hogere bedragen voor vervanging van zieke leraren zijn gedeclareerd dan geraamd. De belangrijkste reden hiervoor is dat schoolbesturen, door het tekort aan vervangers, vaak relatief dure vervangers moesten aanstellen. Minister Hermans vindt het een goede zaak dat scholen, ondanks de tekorten, toch vaak in staat zijn gebleken vervangers aan te trekken zodat de lessen door konden gaan. Daarom heeft hij met het Vervangingsfonds afgesproken de premieverhoging voor de scholen te compenseren. Ook de acties van het Vervangingsfonds om afspraken te maken met scholen die meerdere jaren achtereen een hoog verzuim hebben en deze scholen financieel en beleidsmatig bij te staan om tot een efficiënter verzuimbeleid te komen, ondersteunt hij van harte.

Op dit moment kan nog niet worden vastgesteld of het ziekteverzuim in het onderwijs, in dezelfde mate als in de marktsector, is gestegen. De definitieve verzuimcijfers komen eind juni beschikbaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hermans betaalt duurdere vervanging primair onderwijs '
Lees ook