Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MINOCW: Hermans en borst: nieuw beroep in gezondheidszorg

27 MEI 2002

Persbericht 32

Om het grote personeelstekort in de gezondheidszorg op te lossen willen de demissionaire ministers Hermans (OCenW) en Borst (VWS) dat er een nieuw beroep wordt ontwikkeld op het snijvlak van techniek en geneeskunde. De Universiteit Twente zou de daarbij behorende opleiding moeten gaan ontwikkelen. Het is de bedoeling dat al in het studiejaar 2003 de eerste studenten zullen instromen.

Hermans en Borst zien twee oplossingen om het zich aandienende tekort aan (huis-)artsen op te lossen: meer artsen opleiden en nieuwe zorgberoepen. In de afgelopen jaren is de instroom in de geneeskunde-opleiding al fors uitgebreid (van 1813 eerstejaars in 1998 tot 2550 nieuwe studenten geneeskunde in 2002 en 2800 in 2003). Omdat het een lange studie betreft (het duurt meer dan 10 jaar voordat de huidige instroom op de markt komt) wordt veel verwacht van nieuw te starten opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, die sneller soelaas kunnen bieden.

De bewindspersonen kregen eerder het advies om nieuwe zelfstandige zorgberoepen te laten ontwikkelen, die het tekort aan artsen kunnen verminderen door taken van ze over te nemen. Dat gold bijvoorbeeld voor een commissie, die onder leiding van Robin Linschoten adviseerde in het wetenschappelijk onderwijs op dit punt vernieuwingen door te voeren. De bewindslieden hebben nu de Universiteit Twente gevraagd om snel een nieuwe wetenschappelijke opleiding te ontwikkelen die zich richt op het gebied tussen geneeskunde en techniek. Studenten uit deze opleiding worden geen basisarts, maar beroepsbeoefenaren met een eigen signatuur. Volgens de commissie kunnen nieuwe beroepsbeoefenaren die naast de arts zullen functioneren in kortere tijd worden opgeleid en dus sneller voorzien in de capaciteitstekorten. De commissie Linschoten adviseerde tevens het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding tot basisarts aan de bestaande medische faculteiten uit te breiden

Deel: ' Hermans en borst, nieuw beroep in gezondheidszorg '
Lees ook