Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 19-04-1999

Persbericht
Nummer: 46

begeleidingscommissie voor decentrale selectie
Hermans installeerd commissie Sorgdrager

Minister Hermans (OCenW) heeft vandaag de commissie Sorgdrager geïnstalleerd. Deze commissie begeleidt universiteiten en hogescholen bij het opzetten van een systeem van decentrale toelating bij studies met een studentenstop. Universiteiten en hogescholen mogen vanaf het studiejaar 2000/2001 op experimentele basis zelf een deel van de plaatsen toewijzen.

De selectie voor opleidingen met een toelatingsbeperking, vindt straks in drie stappen plaats. De middelbare scholieren met een gemiddeld eindexamencijfer van acht of hoger worden direct geplaatst. De resterende groep kan bij één hogeschool of universiteit naar keuze meedingen voor decentrale toelating. Hogescholen en universiteiten mogen maximaal dertig procent van de plaatsen op deze manier invullen en bepalen zelf de selectiecriteria. In bijzondere gevallen is het mogelijk om zelfs verder te gaan dan dertig procent, zolang in ieder geval de helft van de plaatsen voor loting beschikbaar blijven.

De commissie gaat het stelsel na drie jaar evalueren en zal dan aanbevelingen formuleren voor een definitief systeem van toelating in het hoger onderwijs.

Samenstelling van de commissie:

* voorzitter: mw. mr. W. Sorgdrager.

* mr. Duco B. Adema, beleidsadviseur Vereniging van Hogescholen , HBO-raad

* drs. D. de Rooij, Rector St. Oelebert Gymnasium Oosterhout
* Prof. dr. T. Sminia Rector Magnificus Vrije Universiteit Amsterdam
* mw. M.L. Veldt, Landelijke Studenten Vakbond LSVb
* mw. R. Zwetsloot, Interstedelijk Studentenoverleg, ISO
* secretaris: mr. C.A.C.F. van Dorp van het ministerie van OCenW.

Deel: ' Hermans installeert commissie Sorgdrager '
Lees ook