MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

10-03-2003 Loek Hermans

Drs L.M.L.H.A. Hermans kandidaat-voorzitter MKB-Nederland

Vandaag (10 maart) heeft het Hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland de heer drs L.M.L.H.A.(Loek) Hermans (51) voorgedragen als kandidaat-voorzitter van MKB-Nederland. De Algemene Ledenvergadering van MKB-Nederland zal op 17 juni a.s. beslissen over zijn benoeming. Indien de benoeming doorgang vindt, zal de heer Hermans op 1 juli 2003 de huidige voorzitter, de heer drs J. de Boer opvolgen.

De heer Hermans was van 1998 tot 2002 Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-schappen, van 1994 tot 1998 Commissaries van de Koningin in de Provincie Friesland, van 1990 tot 1994 Burgemeester van Zwolle en daarvoor -vanaf 1977- Lid en Vice-voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook was Hermans Lid van de Gemeenteraad Nijmegen en Lid van de Beneluxraad.

Momenteel is Hermans voorzitter van het Nederlands Uitgevers Verbond. Daarnaast bekleedt hij tal van andere functies, waaronder een aantal commissariaten van industriële bedrijven en diverse voorzitterschappen en bestuurslidmaatschappen van zorginstellingen. Zo is hij President-Commissaris van Alberts Nienhuis Sittard en DAR Holding Milieudienst en bekleedt hij de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van Meavitagroep Den Haag, Alysis Zorggroep en Revalidatie Friesland.

Met Hermans haalt MKB-Nederland een voorzitter in huis die ervaring heeft met het overheidsbeleid op nationaal niveau en in Brussel, maar ook op lokale en regionale schaal. Bovendien heeft Hermans veel affiniteit met het ondernemerschap.

Informatie: H.L. van der Hoek

Deel: ' Hermans kandidaat-voorzitter MKB-Nederland '
Lees ook