Gemeente Almere

Persbericht 162

31 mei 1999

'Kwaliteit en studeerbaarheid HBO onder de loep' MINISTER HERMANS 'OPENT' LANDELIJK ONDERWIJSEVENEMENT IN ALMERE

Op 2 juni vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Almere het nationaal evenement kwaliteit en studeerbaarheid voor het HBO plaats. Dit evenement wordt om 11.00 uur met medewerking van de demissionair minister van onderwijs, de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans, via een verassend intermezzo geopend.

Het evenement wordt in opdracht van het ministerie van OCenW georganiseerd door de Hogeschool Holland en is primair bedoeld voor het Hoger Beroepsonderwijs. Er worden ongeveer 300 deelnemers verwacht. Dit zijn projectleiders en directies van hogescholen die gespecialiseerd zijn in Kwaliteit en Studeerbaarheid, belangstellenden uit het Wetenschappelijk Onderwijs die beleidsmatig betrokken zijn bij Kwaliteit en Studeerbaarheid en belangstellenden uit andere onderwijssectoren. Daarnaast zijn studentenorganisaties uitgenodigd.

Op advies van de commissie Wijnen is in 1995 een rapport verschenen van de Stuurgroep Kwaliteit en Studeerbaarheid, waarin aangegeven werd hoe de instellingen voor hoger onderwijs aan de hand van evaluatiegegevens een Kwaliteitsmanagementplan (KMP) zouden kunnen opstellen en concrete verbeteractiviteiten in de vorm van projecten kunnen formuleren.

Voor het project is vanaf 1996 door het ministerie van OCenW 500 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van het zogenaamde Studeerbaarheidsfonds. Dit fonds is voor een periode van 3 studiejaren beschikbaar gesteld en scholen in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en het Wetenschappelijk onderwijs (WO) konden voor respectievelijk 300 en 200 miljoen gulden projecten indienen. De meeste projecten waren gericht op flexibeler onderwijsprogramma's en ondersteuning van het onderwijs met behulp van informatie- en communicatietechnologie.

Het eind van de driejarige projectperiode is nu in zicht. Daarom wordt nu tijdens een nationaal evenement de tussenbalans opgemaakt. Het doel van het nationale evenement is het evalueren van de projecten en het uitwisselen van de opgedane kennis.

Na de lunch is er een informatiemarkt en zullen er verscheidene masterclasses worden gehouden. Het K&S evenement wordt plenair afgesloten.

Informatie kan ook via de web-site www.minocw.nl van het ministerie van OCenW worden opgevraagd.

Het programma:
11.00 uur opening door demissionair minister Hermans 11.25 uur welkom door dagvoorzitter Berthold Gunster (theaterregisseur)
11.35 uur presentatie 'Feiten en cijfers' uit het slotrapport commissie Wijnen
12.00 uur interactie met deelnemers
12.10 uur welkom door mevrouw Van Hoogenhuizen, wethouder onderwijs Almere
13.15 - 16.00 uur diverse masterclasses + informatiemarkt 16.15 uur afsluiting


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Hermans 'opent' landelijk onderwijsevenement in Almere '
Lees ook