===== Embargo tot donderdag 30 september 11:30 =======

Hermans presenteert plannen met accreditatie
Europees hoger onderwijs langs de internationale meetlat

Utrecht, 28 september 1999 - Aanstaande donderdag presenteert minister Hermans zijn voorstellen voor het invoeren van internationale accreditatie in het Nederlands hoger onderwijs. Hermans is een van de gastsprekers op de internationale conferentie 'Just Checking: international conference on accreditation of higher education in Europe' die de Landelijke Studenten Vakbond organiseert op 30 september. Andere gasten zijn Sami Kanaan (CRE), Cees de Jong (HBO-raad), Ton Vroeijenstijn (VSNU), Manja Klemencic (ESIB), Ronald te Loo (Arthur Andersen Business Consulting) en Tom Phillips (voormalig ABET).

In het onlangs verschenen HOOP2000 (Hoger Onderwijs en Onderzoeks Plan) gaf minister Hermans al aan over te willen gaan tot internationale accreditering van het Nederlands hoger onderwijs. Tijdens de conferentie van de LSVb zal hij zijn plannen met dit systeem nader toelichten. Het is in ieder geval duidelijk dat zijn voorstellen grote gevolgen zullen hebben voor de huidige kwaliteitszorg en diplomering van het Nederlands hoger onderwijs.

De studentenvakbond organiseert 'Just Checking' naar aanleiding van de Bologna-verklaring, die Hermans en 28 andere Europese onderwijsministers in juni ondertekenden. Eén van de uitvloeisels van deze verklaring is het invoeren van internationale accreditatie in het Europees hoger onderwijs. Tot nu toe zijn er nog geen afspraken gemaakt over de vorm die de accreditering moet krijgen en door wie het uitgevoerd moet worden. Op 30 september brengt de LSVb met zijn Europese zuster ESIB - the National Unions of Students in Europe een groot aantal nationale en internationale accreditatie-experts bijeen om samen met studenten en beleidsmakers na te denken over accreditatie in Europa. Amerikaanse en Europese sprekers en deelnemers zullen hun ideeën over het onderwerp bediscussiëren en een voorstel proberen te formuleren voor de toekomst van kwaliteitszorg in Europa.


=====

Deel: ' Hermans presenteert plannen accreditatie hoger onderwijs '
Lees ook