Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
34

Directie:
voorlichting

06-06-2002

Status:
informatie

Hermans vermindert administratieve last voor scholen

Minister Hermans vermindert de administratieve last voor scholen. Daardoor krijgen scholen meer tijd voor hun kerntaak: onderwijs. Ook krijgen scholen via een speciale website (via Kennisnet) op de eigen situatie toegesneden informatie over budgetten, beleidsdoelen en resultaten. Dit staat in een brief van minister Hermans aan de Tweede Kamer.
Het plan van Hermans past in het beleid dat hij de afgelopen kabinetsperiode heeft ingezet: het geven van ruimte aan de scholen. Over de resultaten van scholen moet rekenschap worden afgelegd. Informatie over de instelling én over vergelijkbare instellingen helpt hierbij. Alle gegevens worden eenmalig bij de scholen opgevraagd en opgeslagen voor meervoudig gebruik. Voor de scholen betekent dat een vermindering van de administratieve last.

De uitwisseling van informatie tussen het ministerie en de school over de bekostiging verandert. Op basis van het éénmalig aanleveren van gegevens krijgen scholen het geld waarop ze recht hebben. Dit betekent dat scholen met minimale administratieve handelingen niet alleen de basisbekostiging ontvangen, maar ook de aanvullende vergoedingen voor specifiek beleid (bijvoorbeeld ict). De invoering van elektronisch bekostigen betekent het aanbieden van bekostigingsinformatie en beschikkingen via het web. Ook kunnen scholen de bekostiging simuleren door de regels toe te passen met zelf in te stellen variabelen als leerlingaantal of de gemiddelde leeftijd van het personeel. Elektronisch bekostigen maakt het de school op zowel management- als administratief niveau makkelijker. In september start een pilot bij tien scholen met 'elektronisch bekostigen' in het voortgezet onderwijs.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Hermans vermindert administratieve last voor scholen '
Lees ook