HBO-Raad


Persberichten

22-06-1999
Ondertekening Bolognaverklaring:
Hermans wil Masteropleidingen hogescholen registreren

De HBO-raad reageert met instemming op de ondertekening van de Bolognaverklaring door minister Hermans. Afgelopen weekeinde zette de Minister zijn handtekening onder deze verklaring gericht op het creëren van een open hoger onderwijsruimte in Europa. Internationale mobiliteit en samenwerking moeten hierdoor worden gestimuleerd.

In de deelnemende landen zal de onderlinge vergelijkbaarheid van studies worden verbeterd. Daartoe wordt een tweesporensysteem ingevoerd dat het bachelorniveau en het masterniveau behelst. Universiteiten omvatten zowel het bachelor als het masterniveau. Nederlandse hogescholen leiden op tot het bachelorniveau. De post-initiële masteropleidingen die hogescholen aanbieden wil de Minister registreren, zo stelde hij in de notulen bij de verklaring. Hiermee zet minister Hermans een eerste stap op weg naar accreditatie van deze opleidingen. De HBO-raad heeft zich in het verleden sterk ingezet voor registratie en accreditatie van door hogescholen aangeboden masteropleidingen. In een eerste reactie laat de HBO-raad dan ook weten verheugd te zijn De HBO-raad reageert met instemming op de ondertekening van de Bolognaverklaring door minister Hermans. Afgelopen weekeinde zette de Minister zijn handtekening onder deze verklaring gericht op het creëren van een open hoger onderwijsruimte in Europa. met de recente ontwikkelingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hermans wil Masteropleidingen hogescholen registreren '
Lees ook