Vlaamse Volksunie

Hernemen van deeltijdse opdrachten in het onderwijs (13/07/01)

Leerkrachten die van een langdurige ziekte herstellen en zin hebben om hun opdracht te hernemen, maar van hun artsen slechts een deeltijdse opdracht mogen aanvaarden, komen hopeloos in de problemen. Wanneer iemand met een voltijdse betrekking na een ziekte halftijds wil werken, kan dat enkel voor een periode van drie maanden en wie na die periode niet voltijds kan aanpikken, valt terug op een halftijdse betrekking, waardoor de financiële engagementen van het individu en het gezin in gedrang komen.

Veel herstellenden die enthousiast uit het isolement van hun ziekte pogen te komen, plooien bij zoveel bureaucratische barrières teleurgesteld terug op het sociale vangnet, terwijl hun zelfbeeld precies nood had aan zelfredzaamheid, bezigheid en het zich nuttig voelen. Het verder herstel van die mensen zou net bevorderd worden door de omgang met leerlingen en collegas. Tevens vormen de relativiteit waarmee zij de leerlingen kunnen benaderen en de getuigenis die zij kunnen afleggen, onmiskenbaar een pedagogische meerwaarde.

Dirk De Cock, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor VU&iD, vroeg Vlaams Minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, hierover om uitleg.

De Minister bevestigde dat de duur van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte beperkt is tot 90 dagen. Indien het personeelslid na deze 90 dagen nog niet in staat is een voltijdse opdracht te aanvaarden, en wanneer het ziekteverlof volledig uitgeput is, wordt het personeelslid opgeroepen om voor de pensioencommisie van de Administratieve Gezondheidsdienst te verschijnen. In sommige gevallen kan de commissie een aanstelling in een halftijdse betrekking aanbevelen, eventueel zonder dat ze daarvoor een beperking in tijd oplegt. Het personeelslid kan ook de mogelijkheid worden geboden om een ander - bijvoorbeeld administratief - ambt uit te oefenen. Het departement volgt in de praktijk de aanbevelingen van de pensioencommissie steeds op.

Auteur:
Vlaams volksvertegenwoordiger
Dirk De Cock

Meer informatie:
Contactpersoon: Veerle Remy
Telefoon: 02/552.93.14
Fax: 02/552.93.63
E-post: veerle.remy@vlaamsparlement.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Hernemen van deeltijdse opdrachten in Vlaams onderwijs '
Lees ook